Personal tools
You are here: Home > Investor relations > Shareholders

Shareholders

No.

Shareholder

Number of stock amounts % share in the capital/in
the total quantity of votes
at the Meeting
1

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie
- jako Inwestorzy działający łącznie i w porozumieniu *

156 000 097

65,93%

2 Bank Polska Kasa Opieki SA

15 076 137

6,37%

4 Others 65 542 568 27,70%
Total stock amounts 236 618 802 100,00%

* każdy z inwestorów posiada po 16,48%

Last update: 08-05-2017 r.

Document Actions