Nowy kontrakt drogowy Polimex Infrastruktura w Gdańsku

Umowa Gdańsk

W poniedziałek, 20 marca, przedstawiciele Konsorcjum Polimex Infrastruktura i Polimex Mostostal zawarli umowę na „Przebudowę fragmentu DW 218 – ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną Etap I.” w Gdańsku.

Umowę ze strony inwestora podpisali Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, Karol Kalinowski, dyrektor DRMG, a z ramienia wykonawcy Jacek Szuta, prezes zarządu firmy Polimex Infrastruktura i Arkadiusz Arciszewski, wiceprezes zarządu firmy Polimex Infrastruktura.

Ulica Kielnieńska zostanie przebudowana na odcinku od ul. Drawskiej do pętli autobusowej przy Obwodnicy Trójmiasta. Wzdłuż ulicy wybudowane zostaną drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, przewidziano także budowę 17 ogrodów deszczowych.

    - Dzisiaj bardzo ważny dzień dla Gdańska i dzielnicy Osowa. Przystępujemy do realizacji projektu przebudowy ulicy Kielnieńskiej od obwodnicy Trójmiasta do ulicy Drawskiej. To droga wzbogacona o drogi rowerowe, o ciągi piesze. Dosyć kluczową sprawą jest odwodnienie, dlatego przy tej okazji powstanie wzdłuż przebudowywanej Kielnieńskiej aż 17 ogrodów deszczowych, które realizujemy zgodnie z gdańską polityką wodną. Na 500 metrowym odcinku powstanie również ulica Nowa Koziorożca, na której znajdzie się 8 ogrodów deszczowych. Realizacja to 26 miesięcy, koniec robót przewidziano na drugi kwartał 2025 roku – mówił podczas podpisania umowy prezydent Piotr Grzelak.

    Ulica Kielnieńska zostanie przebudowana na niemal 2 km odcinku, wzdłuż ulicy powstaną drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Wzdłuż ulicy planowane są nasadzenia drzew i rabat kwiatowych, a także utworzenie łąk kwietnych. W zakresie zadania znalazła się także m.in. budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej czy oświetlenia. Powstanie także mała architektura.

    Realizacja potrwa ok. 26 miesięcy. Koniec robót przewidziano w II kwartale 2025, a zakończenie procedur odbiorowych w III kwartale 2025 r. Koszt to niecałe 64 mln złotych brutto. Inwestycja będzie realizowana przy współfinansowaniu z Polskiego Ładu.

Wykonawcą robót przy modernizacji Kielnieńskiej jest konsorcjum firm, lider Polimex Infrastruktura sp. z.o.o. i Polimex Mostostal S.A.

 

Kielnieńskiego