Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Centrum prasowe > Aktualności

Centrum prasowe / Aktualności

22-06-2018

Polimex-Mostostal S.A. i GE Power Sp. z o.o. podpisały list intencyjny w związku z budową Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW.

W dniu 22 czerwca Polimex-Mostostal SA i GE Power Sp. z o.o. podpisały list intencyjny w związku z budową Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW, wystarczającej do zasilenia 300 tys. gospodarstw domowych. Przedsiębiorstwa uzgodniły, że GE Power Sp. z o.o. zleci Polimex-Mostostal S.A. realizację jednego lub więcej spośród wymienionychzakresów : prace budowlane, dostawa konstrukcji stalowych oraz montaż konstrukcji stalowych. Przedsiębiorstwa mogą ponadto współpracować w obszarach prac projektowych oraz innych usług i dostaw wymaganych dla realizacji Projektu Ostrołęka.

Czytaj więcej …

14-05-2018

Wyniki "Polimex-Mostostal" S.A za pierwszy kwartał 2018 r.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała wyniki finansowe po pierwszym kwartale 2018 r. Spółka osiągnęła przychody operacyjne na poziomie ponad 348 mln PLN. EBIDTA po trzech miesiącach 2018 roku dla Spółki wyniosła 11 mln PLN, a zysk na działalności operacyjnej 5 mln PLN.

Czytaj więcej …

26-04-2018

Nowy Prezes Zarządu "Polimex-Mostostal" SA

26 kwietnia br. Rada Nadzorcza „Polimex-Mostostal” S.A. podjęła decyzję o powołaniu do składu zarządu spółki Pana Krzysztofa Figata i z dniem 11 maja 2018 r. powierzyła mu funkcję prezesa zarządu.

Czytaj więcej …

16-04-2018

Oświadczenie Zarządu „Polimex-Mostostal” SA

"Polimex-Mostostal" SA jako Lider Konsorcjum podjął decyzję o nieskładaniu odwołania od decyzji wyboru przez Elektrownię Ostrołęka generalnego wykonawcy budowy elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW

Czytaj więcej …

13-04-2018

Wyniki finansowe „Polimex-Mostostal” SA za 2017 r.

„Polimex-Mostostal” S.A. opublikował wyniki finansowe za 2017 rok. EBITDA „Polimex Mostostal” SA wyniosła w 2017 r. 66 mln PLN i wzrosła o 147 mln PLN w porównaniu do poprzedniego roku.

Czytaj więcej …

15-03-2018

Naftoremont-Naftobudowa zbuduje dla PERN zbiorniki magazynowe wraz z infrastrukturą w bazie paliw w Koluszkach oraz Nowej Wsi Wielkiej.

PERN S.A. zawarł umowę z Naftoremont-Naftobudowa sp. z o. o., spółką należącą do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal. Przedmiotem realizacji inwestycji jest budowa czterech zbiorników magazynowych dla paliw płynnych o łącznej pojemności 128 tys. m³, w następujących sekwencjach: dwa zbiorniki o pojemności 32.000 m³ każdy w Bazie Paliw nr 1 w Koluszkach oraz dwa zbiorniki o pojemności 32.000 m³ każdy w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.

Czytaj więcej …

8-01-2018

Nowy Członek Zarządu "Polimex-Mostostal" S.A.

Rada Nadzorcza "Polimex-Mostostal" S.A. podjęła decyzję o powołaniu do składu zarządu spółki Pana Macieja Korniluka i z dniem 8 stycznia br. powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu.

Czytaj więcej …

19-12-2017

Nowy blok energetyczny Grupy Enea o mocy 1075 MW oddany do eksploatacji

19 grudnia 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie, jednej z najważniejszych na polskim rynku energetyki, inwestycji zrealizowanej pod klucz przez Polimex-Mostostal - nowego bloku węglowego na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w należącej do Enei, Elektrowni Kozienice. Jest to największy i najnowocześniejszy obiekt tego typu w Europie.

Czytaj więcej …

30-11-2017

Nowy członek rady nadzorczej "Polimex-Mostostal" S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex-Mostostal powołało do rady nadzorczej Polimex-Mostostal Pana Andrzeja Józefa Kanię.

Czytaj więcej …

13-11-2017

Pozytywne wyniki "Polimex-Mostostal" S.A. po trzech kwartałach 2017 r.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal opublikowała wyniki finansowe po trzech kwartałach 2017 roku. Spółka osiągnęła przychody operacyjne na poziomie ponad 1 672 mln PLN. EBIDTA po dziewięciu miesiącach 2017 roku dla Spółki wyniosła 88 mln PLN, a zysk na działalności operacyjnej 66 mln PLN.

Czytaj więcej …

1 2 3 4 91419 33

Akcje Dokumentu