Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Centrum prasowe > Aktualności

Centrum prasowe / Aktualności

19-09-2008

Polimex-Mostostal wybuduje za ponad 108 mln zł w Tarnowie Centrum Handlowo – Usługowe Galeria.

Polimex-Mostostal S.A. 19 września 2008 r. zawarł z TK Polska Operations Spółka Akcyjna umowę na realizację budynku Centrum Handlowo – Usługowego Galeria TARNOVIA w Tarnowie.

Czytaj więcej …

18-09-2008

Modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa – Gdynia o wartości 44.500.000 EUR.

Polimex-Mostostal S.A. informuje, że w dniu 17 września 2008 r. oferta konsorcjum, którego liderem jest Torpol -Spółka w 100% zależna od Polimexu- uznano za najkorzystniejszą. Oferta dotyczy modernizacja linii kolejowej E-65 odcinek Warszawa – Gdynia etap II.

Czytaj więcej …

18-09-2008

Specjalna Strefa Ekonomiczna "Starachowice" wydaje zezwolenie Fabryce Kotłów SEFAKO S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

W wyniku rozstrzygniętych rokowań w Specjalnej Strefie Ekonomicznej ,,Starachowice” oraz po akceptacji Ministra Gospodarki projektu SEFAKO S.A – spółki zależnej od Polimex Mostostal S.A. – wybrano jej ofertę. Zarząd SSE ,,Starachowice” S.A. wydał Fabryce Kotłów SEFAKO S.A. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

Czytaj więcej …

11-09-2008

Torpol – spółka zależna od Polimex-Mostostal S.A. przebuduje linię kolejową E-30 na odcinku Wrocław – Legnica.

Umowę na przebudowę linii kolejowej E-30 na odcinku Wrocław – Legnica została zawarta 11września 2008. Stronami umowy są: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu oraz konsorcjum, w którym Torpol Sp. z o.o. jest liderem. Wartość umowy netto wynosi 26.978.813 Euro.

Czytaj więcej …

11-09-2008

Polimex-Mostostal S.A. zrealizuje umowę na kwotę ponad 15 mln Euro.

Konsorcjum w składzie: Polimex-Mostostal S.A., Zakłady Remontowe Energetyki Kraków (spółka zależna od Emitenta w 94,78%) oraz Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z siedzibą w Opolu w dniu 9 września 2008 r. zawarło z firmą niemiecką ALSTOM Power Systems GmbH umowę na "Wykonanie montażu części ciśnieniowej dwóch bloków energetycznych o mocy 800 MW każdy w Hamm-Uentrop(Niemcy)".

Czytaj więcej …

2-09-2008

Polimex-Mostostal przejął kontrolę nad przedsiębiorstwem PRInż-9.

Polimex-Mostostal S.A. nabył w dniu wczorajszym tj. 01.09.2008 r. za 1.955 tys. zł. (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) zł., 36,56 % udziałów w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych "PRInż-9" sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 2.743 tys. (dwa miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące) zł.

Czytaj więcej …

27-08-2008

Coifer Impex SRL - rumuńska spółka zależna od Polimex-Mostostal S.A. – zbuduje biurowiec w Bukareszcie.

Rumuńska spółka zależna COIFER Impex SRL z siedzibą w Bukareszcie zawarła 26 sierpnia 2008 r. umowę z SC NUSCO TOWER SRL na wykonanie 18-piętrowego budynku biurowego w centrum Bukaresztu.

Czytaj więcej …

12-08-2008

Oferta o wartości 199 mln. zł brutto złożona przez konsorcjum Polimexu-Mostostal uznana za najkorzystniejszą.

W dniu dzisiejszym tj. 12 sierpnia 2008 roku oferta złożona przez Konsorcjum Polimexu Mostostal na budowę drogi krajowej - Trasy Nowohuckiej w Krakowie o docelowych parametrach drogi ekspresowej na odcinku od węzła Bieżanów do węzła Christo Botewa (Rybitwy) została uznana przez Zamawiającego - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie za najkorzystniejszą.

Czytaj więcej …

11-08-2008

Polimex-Mostostal S.A. podpisał umowę o wartości 44,9 mln zł.

Dzisiaj, tj. 11 sierpnia Polimex-Mostostal S.A. podpisał umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym na budowę Centrum Biblioteczno-Informacyjnego.

Czytaj więcej …

Akcje Dokumentu