Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Energetyka i serwis > Jakość usług

Jakość usług

Wysoką jakość oferowanych usług potwierdzają posiadane międzynarodowe i krajowe certyfikaty:

 • PN-EN ISO 9001:2001. Systemy zarządzania jakością
 • PN-EN ISO 14001:2005. Systemy zarządzania środowiskowego
 • PN-N-18001:2004, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • PN-EN ISO 3834-2:2007. Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych
 • PN-N-19001:2006. Wewnętrzny System Kontroli (WSK)
 • AQAP 2110:2006. Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji
 • Dyrektywa 97/23/WE (97/23/EG) System Zapewnienia Jakości moduł H1
 • VCA-SCC  System Bezpieczeństwa
 • PN-EN 13108-21:2007 Mieszanki mineralno-asfaltowe
 • PN-EN ISO/IEC 17025 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących
 • Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych Polskiej Izby Konstrukcji Stalowych, Świadectwo kwalifikacyjne do I Grupy Zakładów Dużych, uprawniąjace do prowadzenie prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa montażu i remontów konstrukcji stalowych klasy 1,2,3 zgodnie z normą PN – M 69008 oraz stalowych konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem wymagań normy PN- B 06200 wydane przez Instytut Spawalnictwa-Polska.
 • Świadectwo Kwalifikacji Ministerstwa Transportu Komisji Kwalifikacyjnej Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe Nr 19/07 do wykonywania stalowych konstrukcji mostowych.
 • Świadectwo Kwalifikacji Ministerstwa Transportu Komisji Kwalifikacyjnej Zakładów Wykonujących Stalowe Konstrukcje Mostowe Nr 19/M/07 do remontu i montażu stalowych konstrukcji mostowych
 • Europejski medal za Zarządzanie Projektami w Energetyce
 • Członkostwo w Stowarzyszeniu Project Management Polska
 • Członkowstwo w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego:

 • do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 • do modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych
 • do naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych
 • do modernizacji podestów ruchomych, suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, wciągników, wciągarek, wózków jezdniowych
 • do naprawy podestów ruchomych, suwnic, żurawi stałych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, wciągników, wciągarek, wózków jezdniowych
 • do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych
Akcje Dokumentu