Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Energetyka i serwis > Opis działalności

Opis działalności

Energetyka to jeden z najbardziej rozwojowych obszarów gospodarki. Polimex-Mostostal ma w tym sektorze duże doświadczenie i silną pozycję generalnego wykonawcy. Budując swoją strategię na najbliższe lata, dostrzega perspektywy rysujące się przed tą branżą i zamierza aktywnie uczestniczyć w jej rozwoju.

Doświadczeni specjaliści oraz doskonała znajomość branży i obiektów energetycznych pozwala Spółce na kompleksową realizację złożonych organizacyjnie i technicznie prac remontowych i modernizacyjnych. Usługi świadczone przez Polimex-Mostostal cechuje dbałość o jakość i bezpieczeństwo oraz indywidualne rozwiązania przygotowane na potrzeby konkretnych projektów. 

Polimex-Mostostal  oferuje kompleksowe realizacje projektów energetycznych w systemie „pod klucz” na terenie Polski i UE w szczególności dla:

 • elektrociepłowni
 • elektrowni
 • ciepłowni
 • zakładów koksowniczych
 • energetyki rozproszonej
 • ochrony środowiska

 

Polimex-Mostostal jest dostawcą kompleksowych usług remontowych i modernizacyjnych dla energetyki zawodowej i przemysłowej. Świadcząc usługi w tym zakresie, wykorzystuje wieloletnie doświadczenie i kompetencje zdobyte w czasie realizacji prac na krajowych obiektach energetycznych i przemysłowych. W ostatnich latach z usług remontowych i modernizacyjnych korzystają również zagraniczne elektrownie i elektrociepłownie.

Remonty i modernizacje:

 • bloków energetycznych
 • kotłów parowych, wodnych i olejowych wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • turbin parowych i gazowych wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • instalacji ochrony środowiska (IOS,SCR,SNCR, elektrofiltrów)
 • zbiorników
 • silników elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia
 • maszyn i urządzeń przemysłowych
 • produkcja części zamiennych na potrzeby remontów

Ochrona środowiska

W sektorze ochrony środowiska Polimex-Mostostal realizuje kompletne  instalacje odsiarczania i odazotowania spalin, oczyszczalni ścieków, stacje uzdatniania wody, a także modernizacje i rozbudowy  tych instalacji. Specjalizuje się również w budowie suszarni i spalarni odpadów z instalacjami biogazu.

INSTALACJE DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

 • instalacje odsiarczania spalin
 • instalacje odpylania
 • instalacje redukcji tlenków azotu


STACJE UZDATNIANIA WODY

 • węzły technologiczne demineralizacji wody
 • technologie membranowe
 • urządzenia destylacyjne
 • dekarbonizacja
 • flokulacja i koagulacja
 • filtracja
 • odżelazianie i odmanganowanie


ZAKŁADY UTYLIZACJI ODPADÓW

 • kotły do spalania odpadów
 • technologie sortowania
 • technologie obróbki biologicznej
 • produkcja energii z biogazu
 • produkcja paliwa z wykorzystaniem odpadów
 • przeróbka osadów ściekowych
 • suszarnie osadów
 • technologie utylizacji termicznej odpadów
Akcje Dokumentu