Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Profil spółki > Strategia Spółki

Strategia Spółki

Grupa Polimexu-Mostostalu buduje pozycję lidera rynku oraz preferowanego partnera w działalności inżynieryjno-usługowej w branży energetycznej oraz petrochemicznej.

Strategia Polimexu-Mostostalu koncentruje się na głównych kierunkach działania i sposobach postępowania na drodze do realizacji celu, jakim jest wzrost wartości Spółki i osiągnięcie wyników finansowych satysfakcjonujących akcjonariuszy.

W strategii Polimexu-Mostostalu istotne miejsce zajmuje koncepcja TQM (Total Quality Management). Polega ona na ciągłym doskonaleniu wszystkich procesów zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem obszarów korzystnie wpływających na wyniki finansowe, na zadowolenie akcjonariuszy i innych interesariuszy. Takimi kluczowymi obszarami, są m.in. wysoka jakość wyrobów i usług oraz satysfakcja klientów. Znaczące miejsce zajmują również umiejętne zarządzanie zasobami i wykorzystywanie szans.

W grupie realizowane są działania mające na  celu obniżenie kosztów działalności, poprawę płynności finansowej i wzmocnienie sił wykonawczych strategicznych sektorach. W ten sposób powstaje silna w Polsce i tej części Europy organizacja, będąca wiarygodnym partnerem dla inwestorów do realizacji w generalnym wykonawstwie wielkich inwestycji dla energetyki i chemii.

Akcje Dokumentu