Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Profil spółki > Strategia Spółki

Strategia Spółki

"Polimex-Mostostal" S.A. to największa firma inżynieryjno-budowlana z polskim kapitałem w kraju. Generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego.

Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

Spółka działa na rynku od 1945 r. "Polimex-Mostostal" S.A. - spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 roku.

 

Strategia Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal

Polimex-Mostostal odbudowuje pozycję wiodącej firmy w branży budowlanej.

 

Zatwierdzony przez Radę Nadzorcza Plan Rozwoju Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal zakłada, że do roku 2023 Grupa Polimex Mostostal odzyska pozycję wiodącej polskiej firmy budowlanej, realizując rentowne projekty, a także zbuduje wartość Spółki Polimex-Mostostal dla akcjonariuszy.

W ramach Planu Rozwoju Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal skupia się na czterech obszarach: energetycznym, nafty, gazu i chemii, a także budownictwa przemysłowego i produkcji.

W sektorze energetycznym Grupa poprawia rentowności segmentu, zwiększa efektywności kontraktów realizowanych w formule EPC, a także stawia na rozwój działalności serwisowej. Grupa rozwija również swoją działalność na innych rynkach w formule podwykonawcy.

Podobnie w sektorze nafty, gazu i chemii, Grupa Kapitałowa poprawia rentowność tego segmentu oraz prowadzi ekspansję na rynkach zagranicznych głównie Europy Zachodniej. Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal wzmacnia  swoją pozycję wśród partnerów biznesowych w Polsce. Stawia na rozwój kompetencji w realizacji projektów w formule GW/EPC.

Budownictwo przemysłowe to kolejny filar strategii rozwoju Polimex Mostostal. Grupa rozwija ten segment w oparciu o wysokomarżowe projekty.

Produkcja to od lat ważny sektor w działalności całej Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, a także stabilne źródło przychodów. Grupa utrzymuje wysoką rentowność operacyjną tego sektora. Polimex Mostostal planuje również zwiększenie sprzedaży wysokomarżowych konstrukcji stalowych na rynki zagraniczne oraz zwiększenie przychodów w segmencie krat pomostowych.

Równolegle do realizacji wyznaczonych w Planie Rozwoju celów, Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal stawia na zwiększenie kompetencji zarządzania realizacją projektów oraz na poprawę procesu ofertowania "Polimex-Mostostal" odbudowuje pozycję wiodącej firmy w branży budowlanej.

Plan rozwoju Grupy Polimex-Mostostal na lata 2017-2023

Akcje Dokumentu