Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Projektowanie > Opis działalności

Opis działalności

Grupa Polimex-Mostostal wykonuje kompleksowe projektowania wielobranżowe. Jest to odpowiedź na potrzeby rynku oraz zapewnienie niezbędnego wsparcia dla realizacji kontraktów. Wyspecjalizowana zespół inżynierów, w tym: projektanci, instalatorzy, technolodzy, wykonuje najbardziej skomplikowane projekty m.in. dla energetyki i petrochemii, a także projekty budowlane i urbanistyczne.

 

Grupa specjalizuje się w:

• opracowywaniu koncepcji architektonicznych oraz wielobranżowych

• projektowaniu w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budową

• opracowaniu projektu wykonawczego w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie przetargu na generalnego wykonawcę/wykonawców robót

• opracowaniu wielobranżowego projektu wykonawczego

• nadzorze autorskim

• projekty budowlane i urbanistyczne

• nadzory autorskie i inwestorskie

• usługi inżynierskie i techniczne związane z ochroną środowiska, inżynierią lądową i sanitarną

 

Grupa Polimex-Mostostal oferuje projekty przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie:

• infrastruktury transportowej (drogi, mosty)

• infrastruktury sanitarnej (sieci wodociągowe, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej)

• infrastruktury energetycznej (sieci gazowe, ciepłownicze i elektroenergetyczne, źródła ciepła)

• zabezpieczeń przed skutkami eksploatacji górniczej

• budownictwa i architektury

Akcje Dokumentu