Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Projekty > Projekt Kozienice

Projekt Kozienice

Budowany Blok B11 w Elektrowni Kozienice należącej do Enea Wytwarzanie będzie najnowocześniejszym w Europie Blokiem opalanym węglem kamiennym o mocy elektrycznej 1 075 Megawatów.

Budowa Bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne opalanego węglem kamiennym o mocy 1075 MWe brutto w Kozienicach, rozpoczęła się 2.10.2012 roku przejęciem terenu budowy.

Projekt ten jest jedną z największych inwestycji tego typu nie tylko w kraju, ale i na świecie.
To kluczowa inwestycja dla grupy kapitałowej Enea, która zwiększy o 1/3 zdolności produkcyjne Elektrowni w Kozienicach.

W co dziesiątym domu w Polsce zaświeci żarówka zasilana z tej zlokalizowanej w Świerżach Górnych elektrowni.

copy4_of_Kozienicezopisem.jpg

Projekt Kozienice realizowany jest przez konsorcjum Polimex-Mostostal S.A i Mitsubishi Hitachi Power System Europe GmbH.

Główne obiekty bloku to Kotłownia, Maszynownia, Budynek Urządzeń Elektrycznych, Zbiorniki Retencyjne Popiołów, układ wody chłodzącej z charakterystyczną Chłodnią Kominową, układ IOS, układ popiołów i żużli, układ wyprowadzenia mocy, układ  uzdatniania wody i nawęglanie.

W sumie blok liczy ok. 130 obiektów zaprojektowanych na powierzchni 37 ha.

Wartość kontraktu wynosi na 5,1 mld zł netto.  Polimex- Mostostal S.A otrzyma 42,6% tej kwoty za dostawy  i  prace budowalno-montażowe

Projekt ten jest unikatowy w skali kraju i świata nie tylko pod względem wielkości, ale również pod względem ochrony środowiska.

Jednostka charakteryzuje się  najnowocześniejszymi, ekologicznymi rozwiązaniami. Jest zaprojektowana na nadkrytyczne parametry pary.

Oznacza to, że taka sama wartość energii zostanie uzyskana przy znacznie mniejszym zużyciu węgla. W efekcie blok przy sprawności 45,6% ograniczy emisję spalin, czyli dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów oraz dwutlenku węgla do środowiska i zagwarantuje niższe koszty jednostkowe wytworzenia energii.

Stosownie do klasy obiektu szczególną uwagę zwrócono także na potrzebę wypracowania dla niego odpowiedniej formy architektonicznej. Zespół Kotłowni, Maszynowni wraz z pylonami i bardzo starannie wykonane elementy fasad z umiejętnie dobraną kolorystyką dają ciekawy wygląd tego nowoczesnego obiektu. Horyzont zamyka widziana z każdego miejsca bloku potężna 185 m wysokości chłodnia kominowa.

 

Akcje Dokumentu