Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Relacje inwestorskie > Akcjonariat

Akcjonariat

Lp.

Akcjonariusz

Liczba

akcji/głosów

% udział w kapitale zakładowym/

ogólnej ilości głosów

1

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie
- jako Inwestorzy działający łącznie i w porozumieniu *

156 000 097

65,93%

2

Bank Polska Kasa Opieki SA

13 629 376

5,76%

3 Pozostali - poniżej 5% kapitału zakładowego 66 989 329
28,31%
Liczba akcji wszystkich emisji 236 618 802 100,00%

 

* każdy z inwestorów posiada po 16,48%

Stan wg. danych ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21.06.2018 r.

Akcje Dokumentu