Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Relacje inwestorskie > Prospekty emisyjne

Prospekty emisyjne

Memorandum Informacyjne

 

Poniższy prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się przez spółkę Polimex-Mostostal S.A., spółkę działającą zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, o dopuszczenie i wprowadzenie 150.000.000 Akcji Serii T do obrotu na rynku regulowanym, rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt emisyjny Akcji Serii T

Memorandum Informacyjne

 

Niniejszy prospekt emisyjny  został sporządzony w związku z ubieganiem się przez spółkę Polimex-Mostostal S.A. spółkę akcyjną działającą zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, o dopuszczenie i wprowadzenie 2.863.571.852 Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym, rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Prospekt emisyjny Akcji Serii R

Memorandum Informacyjne

 

Prospekt emisyjny Spółki zatwierdzony przez KNF sporządzony w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem  do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 416.666.666 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki oraz 396.153.846 akcji zwykłych na okaziciela serii N1 Spółki.

Prospekt emisyjny akcji serii M i N1

 

Memorandum Informacyjne

 

Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z publiczną ofertą do 38.733.090 akcji serii K oraz publiczną ofertą do 17.829.488 akcji serii L Polimex-Mostostal SA realizowanymi w związku z połączeniem Polimex-Mostostal SA ze spółkami: Energomontaż-Północ S.A., Naftoremont Sp. z o.o., ZRE Kraków Sp. z o.o., ZRE Lublin S.A., EPE-Rybnik Sp. z o.o. oraz ECeRemont Sp. z o.o. (akcje serii K) oraz połączeniem Polimex-Mostostal S.A. z Naftobudową S.A. (akcje serii L) dokonywanymi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii K i L Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Memorandum Informacyjne część I

Memorandum Informacyjne część II

Memorandum Informacyjne część III

Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego

Aneks nr 2 do Memorandum informacyjnego

Aneks nr 3 do Memorandum informacyjnego

Aneks nr 4 do Memorandum informacyjnego

Aneks nr 5 do Memorandum informacyjnego

Aneks nr 6 do Memorandum informacyjnego

 

 

 

Prospekt emisyjny Polimex-Mostostal S.A. 2007

prospekt.jpg

 

Aneks Nr 1

Aneks Nr 2

Aneks Nr 3

Aneks Nr 4

Aneks Nr 5

Aneks Nr 6

Akcje Dokumentu