Narzędzia osobiste

Raporty bieżące / 2009

28-12-2009 13:15, raport bieżący nr. 53/2009

Zawarcie znaczącej umowy.

22-12-2009 14:15, raport bieżący nr. 52/2009

Zawarcie znaczącej umowy.

22-12-2009 13:15, raport bieżący nr. 51/2009

Zawarcie znaczącej umowy.

3-12-2009 13:15, raport bieżący nr. 49/2009

Podpisanie aneksu do umowy o udzielenie linii gwarancyjnej.

1-12-2009 13:15, raport bieżący nr. 48/2009

Zawarcie znaczącej umowy.

30-11-2009 13:15, raport bieżący nr. 47/2009

Zawarcie znaczącej umowy.

25-11-2009 13:15, raport bieżący nr. 46/2009

Plan Połączenia.

19-11-2009 13:15, raport bieżący nr. 45/2009

Zawarcie znaczącej umowy.

5-11-2009 13:15, raport bieżący nr. 43/2009

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.

16-10-2009 13:15, raport bieżący nr. 42K/2009

Korekta raportu nr 42/2009.

16-10-2009 12:15, raport bieżący nr. 42/2009

Emisja obligacji przez Spółkę.

16-10-2009 12:15, raport bieżący nr. 40 /2009

Nabycie obligacji wyemitowanych przez Spółkę w celu umorzenia.

6-10-2009 13:15, raport bieżący nr. 39/2009

Zarejestrowanie zmian Statutu Spółki przez Sąd

15-09-2009 13:15, raport bieżący nr. 37/2009

Zawarcie znaczącej umowy.

2-09-2009 13:15, raport bieżący nr. 35/2009

Informacja o transakcjach.

28-08-2009 13:15, raport bieżący nr. 33/2009

Restrukturyzacja Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal S.A.

3-08-2009 13:15, raport bieżący nr. 31/2009

Zawarcie znaczącej umowy

8-07-2009 13:15, raport bieżący nr. 30/2009

Zawarcie znaczącej umowy

2-07-2009 13:15, raport bieżący nr. 29/2009

Zawarcie znaczącej umowy

18-06-2009 13:15, raport bieżący nr. 28/2009

Zawarcie znaczącej umowy

17-06-2009 13:15, raport bieżący nr. 26/2009

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Polimex-Mostostal S.A.