Narzędzia osobiste

Raporty bieżące / 2010

5-01-2011 15:40, raport bieżący nr. 97/2010

Rejestracja połączenia i podwyższenie kapitału zakładowego.

4-01-2011 10:27, raport bieżący nr. 91/2010 K

Korekta raportu nr 91/2010 - poprawiona data.

4-01-2011 10:13, raport bieżący nr. 95/2010

Zawarcie znaczącej umowy.

4-01-2011 10:11, raport bieżący nr. 94/2010

Informacja dotycząca Memorandum Informacyjnego.

4-01-2011 10:07, raport bieżący nr. 92/2010

Oświadczenie Zarządu.

4-01-2011 09:59, raport bieżący nr. 90/2010

Podpisanie Umowy faktoringowej.

23-11-2010 00:00, raport bieżący nr. 89/2010

Podpisanie Umowy o udzielenie linii gwarancyjnej.

19-11-2010 00:00, raport bieżący nr. 88/2010

Podpisanie aneksu do umowy ramowej o udzielenie gwarancji bankowych.

3-11-2010 00:00, raport bieżący nr. 87/2010

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.

26-10-2010 00:00, raport bieżący nr. 86/2010

Zmiana w strukturze akcjonariatu Polimex-Mostostal S.A.

18-10-2010 17:19, raport bieżący nr. 85/2010

Wybór oferty złożonej przez Polimex-Mostostal S.A.

18-10-2010 17:12, raport bieżący nr. 84/2010

Wybór oferty przedłożonej przez Spółkę zależną – Torpol S.A.

18-10-2010 17:10, raport bieżący nr. 83/2010

Wybór ofert przedłożonych przez Spółkę zależną – Torpol S.A.

11-10-2010 18:28, raport bieżący nr. 80/2010

Zawarcie znaczącej umowy.

6-10-2010 16:58, raport bieżący nr. 79/2010

Zawarcie znaczącej umowy.

5-10-2010 12:31, raport bieżący nr. 77/2010

Zawarcie znaczącej umowy

30-08-2010 12:06, raport bieżący nr. 76/2010

Zmiana w strukturze akcjonariatu Polimex-Mostostal S.A.

25-08-2010 11:58, raport bieżący nr. 75/2010

Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.

20-08-2010 17:21, raport bieżący nr. 74/2010

Zmiana w strukturze akcjonariatu Polimex-Mostostal S.A.

18-08-2010 14:50, raport bieżący nr. 73/2010

Wybór oferty. Budowa autostrady A-4, odcinek Rzeszów – Jarosław

11-08-2010 15:25, raport bieżący nr. 71/2010

Zawarcie znaczącej umowy.

11-08-2010 15:20, raport bieżący nr. 70/2010

Uchwały porządkowe podjęte na NWZA.