Narzędzia osobiste

Raporty bieżące / 2011

29-12-2011 00:00, raport bieżący nr. 75/2011

Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki

9-12-2011 09:49, raport bieżący nr. 72/2011

Podpisanie aneksów do umów z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

5-12-2011 10:09, raport bieżący nr. 71/2011

Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki

23-11-2011 15:02, raport bieżący nr. 68/2011

Wybór oferty złożonej przez Spółkę

22-11-2011 17:01, raport bieżący nr. 67/2011

Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki

22-11-2011 13:55, raport bieżący nr. 66/2011

Zmiany w stanie posiadania akcji Spółki

17-11-2011 16:03, raport bieżący nr. 65/2011

Wybór oferty złożonej przez Konsorcjum

14-11-2011 12:17, raport bieżący nr. 64/2011

Zawarcie znaczącej umowy

4-11-2011 11:59, raport bieżący nr. 63/2011

Powołanie prokurenta

26-10-2011 17:49, raport bieżący nr. 62/2011

Powołanie prokurentów

24-10-2011 16:49, raport bieżący nr. 61/2011

Wykreślenie spółki zależnej z rejestru przedsiębiorców

24-10-2011 11:34, raport bieżący nr. 60/2011

Zawarcie znaczącej umowy

4-10-2011 10:08, raport bieżący nr. 58/2011

Zawarcie znaczącej umowy

3-10-2011 16:00, raport bieżący nr. 57/2011

Podpisanie z Bankiem Millennium S.A. pakietu umów faktoringowych

23-09-2011 14:06, raport bieżący nr. 56/2011

Wykreślenie spółki zależnej z rejestru przedsiębiorców

1-09-2011 13:24, raport bieżący nr. 55/2011

Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki

31-08-2011 15:19, raport bieżący nr. 54/2011

Zawarcie znaczącej umowy

25-08-2011 00:00, raport bieżący nr. 52/2011

Korekta raportu nr 52/2011 – poprawiony tytuł raportu

24-08-2011 00:00, raport bieżący nr. 52/2011

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

23-08-2011 00:00, raport bieżący nr. 51/2011

zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2011 roku.

18-08-2011 00:00, raport bieżący nr. 50/2011

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy

17-08-2011 00:00, raport bieżący nr. 49/2011

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta znaczącej umowy