Narzędzia osobiste

Raporty bieżące / 2012

28-12-2012 16:00, raport bieżący nr. 134/2012

Złożenie wniosku przez Spółkę zależną Emitenta

28-12-2012 14:00, raport bieżący nr. 133/2012

Zawarcie znaczącej umowy

22-12-2012 13:00, raport bieżący nr. 132/2012

Zawarcie Umowy Nowej Linii Gwarancyjnej

21-12-2012 22:00, raport bieżący nr. 129/2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

21-12-2012 14:00, raport bieżący nr. 128/2012

Zbycie części zorganizowanej przedsiębiorstwa

19-12-2012 21:00, raport bieżący nr. 127/2012

Korekta raportu okresowego QSr za III kwartał 2012

19-12-2012 19:00, raport bieżący nr. 126/2012

Odwołanie prokurenta

19-12-2012 17:00, raport bieżący nr. 124/2012

Podpisanie umowy ubezpieczeniowej przez Spółkę zależną.

12-12-2012 00:00, raport bieżący nr. 123/2012

Wpisanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy do rejestru

11-12-2012 00:00, raport bieżący nr. 122/2012

Wybór oferty złożonej przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej

6-12-2012 00:00, raport bieżący nr. 120/2012

Zbycie akcji Polimex-Mostostal S.A. przez spółkę zależną

5-12-2012 16:00, raport bieżący nr. 119/2012

Zbycie akcji Polimex-Mostostal S.A. przez spółkę zależną

5-12-2012 00:00, raport bieżący nr. 118/2012/K

Korekta raportu nr 118/2012

3-12-2012 17:00, raport bieżący nr. 118/2012

Rezygnacja Członka Zarządu Polimex-Mostostal S.A.

3-12-2012 15:00, raport bieżący nr. 117/2012

Cofnięcie wniosku przez spółkę Eurometal S.A.

3-12-2012 00:00, raport bieżący nr. 116/2012

Zbycie akcji Polimex-Mostostal S.A. przez spółkę zależną

30-11-2012 00:00, raport bieżący nr. 115/2012

Zbycie akcji Polimex-Mostostal S.A. przez spółkę zależną

29-11-2012 15:00, raport bieżący nr. 114/2012

Cofnięcie wniosku spółki Inwestycje Przemysłowe Sp. z o. o.

29-11-2012 00:00, raport bieżący nr. 113/2012

Zbycie akcji Polimex-Mostostal S.A. przez spółkę zależną

23-11-2012 00:00, raport bieżący nr. 111/2012

Cofnięcie wniosku spółki S-Service Agro Sp. z o.o.

21-11-2012 14:00, raport bieżący nr. 110/2012

Ustanowienie hipotek jako zabezpieczenie gwarancji

21-11-2012 00:00, raport bieżący nr. 109/2012

pozyskanie gwarancji zwrotu zaliczki w PKO BP S.A.

14-11-2012 00:00, raport bieżący nr. 107/2012

Zbycie części zorganizowanej przedsiębiorstawa

8-11-2012 00:00, raport bieżący nr. 106/2012

Odwołanie i powołanie prokurentów