Narzędzia osobiste

Raporty bieżące / 2013

2-01-2014 09:34, raport bieżący nr. 206/2013

Oświadczenie zamawiającego o odstąpieniu od umowy

2-01-2014 09:31, raport bieżący nr. 205/2013

Rezygnacja Członka Zarządu Polimex-Mostostal SA

23-12-2013 18:00, raport bieżący nr. 204/2013

Informacja poufna - naruszenie istotnej umowy

23-12-2013 14:00, raport bieżący nr. 203/2013

Zgłoszenia roszczenia wypłaty z gwarancji PKO BP S.A.

23-12-2013 00:00, raport bieżący nr. 202/2013

Umorzenie postępowania o ogłoszeniu upadłości

19-12-2013 23:00, raport bieżący nr. 198/2013

Zawarcie umowy dotyczącej zbycia nieruchomości przez spółkę zależną

19-12-2013 22:00, raport bieżący nr. 197/2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - sprostowanie

19-12-2013 14:00, raport bieżący nr. 195/2013

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

19-12-2013 10:00, raport bieżący nr. 194/2013

Polecenie Rozpoczęcia Prac na projekcie Opole.

19-12-2013 00:00, raport bieżący nr. 193/2013

Powołanie prokurenta

18-12-2013 17:00, raport bieżący nr. 192/2013

Zawarcie umowy dotyczącej zbycia nieruchomości przez spółkę zależną

18-12-2013 05:00, raport bieżący nr. 191/2013

Zawarcie umowy dotyczącej zbycia nieruchomości przez spółkę zależną

18-12-2013 00:00, raport bieżący nr. 190/2013

Zawarcie umowy dotyczącej zbycia nieruchomości przez spółkę zależną

17-12-2013 17:00, raport bieżący nr. 189/2013

Otrzymanie pisma od Zamawiającego oraz sprostowanie informacji prasowych

13-12-2013 14:00, raport bieżący nr. 187/2013

Zabezpieczenie roszczenia emitenta

11-12-2013 17:00, raport bieżący nr. 185/2013

Zawarcie umowy dotyczącej zbycia nieruchomości przez Spółkę

11-12-2013 12:00, raport bieżący nr. 184/2013

Zawarcie umowy dotyczącej zbycia nieruchomości przez spółkę zależną

11-12-2013 00:00, raport bieżący nr. 183/2013

Zawarcie umowy dotyczącej zbycia nieruchomości przez spółkę zależną

10-12-2013 17:00, raport bieżący nr. 182/2013

Zbycie udziałów w spółce zależnej

10-12-2013 00:00, raport bieżący nr. 181/2013

Zawarcie umowy dotyczącej zbycia nieruchomości przez spółkę zależną

6-12-2013 00:00, raport bieżący nr. 180/2013

Zawarcie porozumienia dotyczącego projektu Opole

5-12-2013 00:00, raport bieżący nr. 179/2013

Informacja poufna –Otrzymanie żądania wypłaty z tytułu gwarancji

4-12-2013 00:00, raport bieżący nr. 178/2013

Umorzenie postępowania o ogłoszeniu upadłości