Narzędzia osobiste

Raporty bieżące / 2014

23-12-2014 14:10, raport bieżący nr. 221/2014

Zawarcie umowy przez spółkę zależną Emitenta

22-12-2014 18:15, raport bieżący nr. 220/2014

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

22-12-2014 15:10, raport bieżący nr. 219/2014

Cofnięcie wniosku Wierzyciela Spółki o ogłoszenie upadłości.

18-12-2014 16:20, raport bieżący nr. 216/2014

Nabycie przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych w celu umorzenia

18-12-2014 16:15, raport bieżący nr. 215/2014

Żądanie zapłaty z tytułu Gwarancji należytego wykonania umowy

13-12-2014 19:40, raport bieżący nr. 214/2014

Wyznaczenie terminu rozprawy w postępowaniu upadłościowym

13-12-2014 19:35, raport bieżący nr. 213/2014

Umorzenie postępowania o upadłości

13-12-2014 19:35, raport bieżący nr. 212/2014

Umorzenie postępowania o upadłości

12-12-2014 15:20, raport bieżący nr. 211/2014

Zmiana warunkowej umowy sprzedaży

11-12-2014 14:05, raport bieżący nr. 208/2014

Wybór oferty spółki zależnej Emitenta

8-12-2014 13:45, raport bieżący nr. 205/2014

Podpisanie listu intencyjnego

5-12-2014 11:40, raport bieżący nr. 202/2014

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta

4-12-2014 19:30, raport bieżący nr. 201/2014

Wniesieniu pozwu wzajemnego przeciwko Spółce

4-12-2014 17:35, raport bieżący nr. 200/2014

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki oraz sprzeciwów

4-12-2014 15:45, raport bieżący nr. 199/2014

Cofnięcie wniosku Wierzyciela Spółki o ogłoszenie upadłości.

4-12-2014 14:30, raport bieżący nr. 197/2014

Postanowienie w przedmiocie wniosku o dokonanie zabezpieczenia

4-12-2014 13:05, raport bieżący nr. 196/2014

Postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia Emitenta

3-12-2014 00:00, raport bieżący nr. 195/2014

Kandydatura na członka Rady Nadzorczej Spółki

2-12-2014 10:00, raport bieżący nr. 194/2014

Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia aktywów