Narzędzia osobiste

Raporty bieżące / 2015

31-12-2015 15:00, raport bieżący nr. 122/2015

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

31-12-2015 11:00, raport bieżący nr. 121/2015

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

31-12-2015 00:00, raport bieżący nr. 120/2015

Zmiana warunkowej umowy sprzedaży.

22-12-2015 00:00, raport bieżący nr. 119/2015

Umorzenie postępowania

14-12-2015 00:00, raport bieżący nr. 118/2015

Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości.

10-12-2015 00:00, raport bieżący nr. 117/2015

Wniosek o ogłoszenie upadłości

25-11-2015 00:00, raport bieżący nr. 116/2015

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Emitenta

23-11-2015 00:00, raport bieżący nr. 115/2015

Ujawnienie stanu posiadania

18-11-2015 00:00, raport bieżący nr. 114/2015

Wybór oferty złożonej przez spółkę zależną Emitenta

10-11-2015 00:00, raport bieżący nr. 112/2015

Zawiadomienie o ujawnieniu stanu posiadania

9-11-2015 00:00, raport bieżący nr. 111/2015

Zawarcie umowy przenoszącej prawo własności

22-10-2015 00:00, raport bieżący nr. 109/2015

Podpisanie umowy przez Spółkę zależną.

14-10-2015 15:00, raport bieżący nr. 108/2015

Powołanie Zarządu Emitenta na nową, wspólną kadencję

14-10-2015 00:00, raport bieżący nr. 107/2015

Wznowienie obrotu akcjami Spółki

2-10-2015 12:00, raport bieżący nr. 106/2015

Podpisanie umowy przenoszącej nieruchomości Emitenta

2-10-2015 00:00, raport bieżący nr. 105/2015

Cofnięcie zezwolenia.

1-10-2015 00:00, raport bieżący nr. 104 /2015

Podpisanie umowy przenoszącej nieruchomości Emitenta

30-09-2015 00:00, raport bieżący nr. 103/2015

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

29-09-2015 00:00, raport bieżący nr. 102/2015

Zmiana warunkowej umowy sprzedaży.

22-09-2015 14:00, raport bieżący nr. 101/2015

Ujawnienie stanu posiadania

18-09-2015 00:00, raport bieżący nr. 98/2015

Oddalenie wniosku o upadłość Spółki Zależnej Emitenta.

11-09-2015 00:00, raport bieżący nr. 97/2015

Przekształcenie spółki zależnej

4-09-2015 11:50, raport bieżący nr. 96/2015

Oddalenie powództwa

31-08-2015 00:00, raport bieżący nr. 95/2015

Strategia Grupy Polimex-Mostostal na lata 2016-2020.

27-08-2015 00:00, raport bieżący nr. 94/2015

Wniesienie pozwu przeciwko Spółce .

12-08-2015 00:00, raport bieżący nr. 93/2015

Oddalenie wniosku