Narzędzia osobiste

Raporty bieżące / 2017

29-12-2017 15:16, raport bieżący nr. 105/2017

Zawarcie ugody sądowej dotyczącej sporu z Europa Centralna sp. z o.o.

29-12-2017 11:33, raport bieżący nr. 104/2017

Rezygnacja członka Zarządu

18-12-2017 20:23, raport bieżący nr. 103/2017

Sporządzenie tekstu jednolitego statutu Spółki

30-11-2017 15:18, raport bieżący nr. 97/2017

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki

30-11-2017 15:15, raport bieżący nr. 95/2017

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

30-11-2017 15:15, raport bieżący nr. 96/2017

Powołanie nowego członka rady nadzorczej

27-11-2017 16:00, raport bieżący nr. 93/2017

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

8-11-2017 19:05, raport bieżący nr. 91/2017

Zawarcie dokumentu zabezpieczenia obligacji serii C

7-11-2017 08:06, raport bieżący nr. 90/2017

Zawarcie dokumentów zabezpieczeń obligacji serii C

3-11-2017 13:35, raport bieżący nr. 89/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2-11-2017 17:13, raport bieżący nr. 88/2017

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii T

27-10-2017 14:30, raport bieżący nr. 84/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

20-10-2017 14:07, raport bieżący nr. 83/2017

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF

17-10-2017 16:17, raport bieżący nr. 82/2017

Dokonanie zmian statutu Spółki

17-10-2017 16:07, raport bieżący nr. 81/2017

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

19-09-2017 20:04, raport bieżący nr. 76/2017

Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach Emitenta