Narzędzia osobiste

Raporty bieżące / 2017

8-11-2017 19:05, raport bieżący nr. 91/2017

Zawarcie dokumentu zabezpieczenia obligacji serii C

7-11-2017 08:06, raport bieżący nr. 90/2017

Zawarcie dokumentów zabezpieczeń obligacji serii C

3-11-2017 13:35, raport bieżący nr. 89/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2-11-2017 17:13, raport bieżący nr. 88/2017

Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii T

27-10-2017 14:30, raport bieżący nr. 84/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

20-10-2017 14:07, raport bieżący nr. 83/2017

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Emitenta przez KNF

17-10-2017 16:17, raport bieżący nr. 82/2017

Dokonanie zmian statutu Spółki

17-10-2017 16:07, raport bieżący nr. 81/2017

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

19-09-2017 20:04, raport bieżący nr. 76/2017

Ustanowienie zastawów rejestrowych na aktywach Emitenta

19-09-2017 19:59, raport bieżący nr. 75/2017

Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Emitenta

18-09-2017 17:37, raport bieżący nr. 74/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

14-09-2017 17:58, raport bieżący nr. 73/2017

Powołanie członka Zarządu Emitenta

2-08-2017 15:14, raport bieżący nr. 71/2017

Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną od Emitenta

31-07-2017 17:48, raport bieżący nr. 70/2017

Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Spółki

28-07-2017 12:10, raport bieżący nr. 69/2017

Spełnienie się warunku z aneksu do umowy kredytu

27-07-2017 21:02, raport bieżący nr. 68/2017

Zmiana terminu dopuszczenia akcji do obrotu na GPW

25-07-2017 20:45, raport bieżący nr. 65/2017

Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Spółki

25-07-2017 20:41, raport bieżący nr. 64/2017

Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytu