Narzędzia osobiste

Raporty bieżące / 2017

9-06-2017 15:49, raport bieżący nr. 54/2017

Rejestracja zmiany statutu Spółki

1-06-2017 12:56, raport bieżący nr. Raport bieżący nr 53/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

26-05-2017 16:20, raport bieżący nr. 51/2017

Ujawnienie stanu posiadania

19-05-2017 12:10, raport bieżący nr. 49/2017

Ustalenie treści tekstu jednolitego statutu Spółki

18-05-2017 20:05, raport bieżący nr. 48/2017

Przyjęcie Planu Rozwoju Grupy Polimex – Mostostal na lata 2017 - 2023

12-05-2017 14:46, raport bieżący nr. Raport bieżący nr 47/2017

Powołanie nowego członka rady nadzorczej

12-05-2017 14:44, raport bieżący nr. Raport bieżący nr 46/2017

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

12-05-2017 14:41, raport bieżący nr. Raport bieżący nr 45/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

12-05-2017 14:05, raport bieżący nr. Raport bieżący nr 44/2017

Rezygnacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej

12-05-2017 14:04, raport bieżący nr. Raport bieżący nr 43/2017

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

21-04-2017 16:08, raport bieżący nr. 38/2017

Rejestracja zmian statutu Spółki

6-04-2017 18:15, raport bieżący nr. 34/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

30-03-2017 15:46, raport bieżący nr. Raport bieżący nr 32/2017

Rezygnacja członka Zarządu

22-03-2017 10:04, raport bieżący nr. Raport bieżący nr 31/2017

Ujawnienie stanu posiadania

9-03-2017 16:24, raport bieżący nr. 29/2017

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

1-03-2017 16:19, raport bieżący nr. Raport bieżący nr 27/2017

Ujawnienie stanu posiadania