Narzędzia osobiste

Raporty bieżące / 2017

19-09-2017 19:59, raport bieżący nr. 75/2017

Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Emitenta

18-09-2017 17:37, raport bieżący nr. 74/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

14-09-2017 17:58, raport bieżący nr. 73/2017

Powołanie członka Zarządu Emitenta

2-08-2017 15:14, raport bieżący nr. 71/2017

Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną od Emitenta

31-07-2017 17:48, raport bieżący nr. 70/2017

Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Spółki

28-07-2017 12:10, raport bieżący nr. 69/2017

Spełnienie się warunku z aneksu do umowy kredytu

27-07-2017 21:02, raport bieżący nr. 68/2017

Zmiana terminu dopuszczenia akcji do obrotu na GPW

25-07-2017 20:45, raport bieżący nr. 65/2017

Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Spółki

25-07-2017 20:41, raport bieżący nr. 64/2017

Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytu

30-06-2017 14:58, raport bieżący nr. 62/2017

Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytu

29-06-2017 15:02, raport bieżący nr. 61/2017

Zawarcie znaczącej umowy

27-06-2017 16:28, raport bieżący nr. 60/2017

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki

26-06-2017 16:20, raport bieżący nr. 58/2017

Zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

23-06-2017 08:33, raport bieżący nr. 57/2017

Ujawnienie stanu posiadania

9-06-2017 15:49, raport bieżący nr. 54/2017

Rejestracja zmiany statutu Spółki

1-06-2017 12:56, raport bieżący nr. Raport bieżący nr 53/2017

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

26-05-2017 16:20, raport bieżący nr. 51/2017

Ujawnienie stanu posiadania

19-05-2017 12:10, raport bieżący nr. 49/2017

Ustalenie treści tekstu jednolitego statutu Spółki

18-05-2017 20:05, raport bieżący nr. 48/2017

Przyjęcie Planu Rozwoju Grupy Polimex – Mostostal na lata 2017 - 2023

12-05-2017 14:46, raport bieżący nr. Raport bieżący nr 47/2017

Powołanie nowego członka rady nadzorczej

12-05-2017 14:44, raport bieżący nr. Raport bieżący nr 46/2017

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki