Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Relacje inwestorskie > Raporty > Raporty bieżące > 2017 > Powołanie członka Zarządu Emitenta

Powołanie członka Zarządu Emitenta

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

14-09-2017 17:58, Raport bieżący nr. 73/2017

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 14 września 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 157/XII o powołaniu do składu Zarządu Pana Przemysława Janiszewskiego i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu. Powołanie nastąpiło z dniem podjęcia uchwały.

Pan Przemysław Janiszewski złożył wobec Spółki oświadczenia z których wynika, że: (i) nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz (ii) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorys Pana Przemysława Janiszewskiego zawierający opis jego wykształcenia, kwalifikacji, wcześniej zajmowanych stanowisk oraz przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Powrót do listy raportów

Akcje Dokumentu