Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Relacje inwestorskie > Raporty > Raporty bieżące > 2017 > Powołanie nowego członka rady nadzorczej

Powołanie nowego członka rady nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

12-05-2017 14:46, Raport bieżący nr. Raport bieżący nr 47/2017 , POLIMEX-MOSTOSTAL

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 12 ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki nowego członka, Pana Wojciecha Kowalczyka.


Zgodnie z przyjętymi Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz w celu umożliwienia Akcjonariuszom Spółki zapoznania się z nowo powołanym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, członkiem Rady Nadzorczej Spółka przedstawia życiorys Pana Wojciecha Kowalczyka jako załącznik do niniejszego raportu.


Powołany członek Rady Nadzorczej Spółki złożył pisemne oświadczenie, że poza Spółką nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.


Pan Wojciech Kowalczyk złożył również oświadczenie, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203).


Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 22 w zw. z §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 poz. 133).

 

Powrót do listy raportów

Akcje Dokumentu