Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Relacje inwestorskie > Raporty > Raporty bieżące > 2017 > Rezygnacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Rezygnacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

12-05-2017 14:05, Raport bieżący nr. Raport bieżący nr 44/2017 , POLIMEX-MOSTOSTAL

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki oświadczenie od Pani Iwony Warsewicz, w którym złożyła ona swoją rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.


Pani Iwona Warsewicz nie podała przyczyn swojej rezygnacji.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami).

 

Powrót do listy raportów

Akcje Dokumentu