Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Relacje inwestorskie > Raporty > Raporty bieżące > 2017 > Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

12-05-2017 14:44, Raport bieżący nr. Raport bieżący nr 46/2017 , POLIMEX-MOSTOSTAL

Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje w załączeniu treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które zostało wznowione i odbywało się aż do jego zamknięcia w dniu 12 maja 2017 roku.


Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Powrót do listy raportów

Akcje Dokumentu