Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Relacje inwestorskie > Raporty > Raporty bieżące > 2017 > Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Spółki

Ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Spółki

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

31-07-2017 17:48, Raport bieżący nr. 70/2017 , Polimex-Mostostal

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2017, Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał powiadomienie o postanowieniu sądu w przedmiocie ustanowienia zastawu rejestrowego na 1.500.024 akcjach zdematerializowanych należących do PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie na rzecz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Tym samym przedmiotem zastawu są wszystkie akcje Spółki należące do PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie.

 

Powrót do listy raportów

Akcje Dokumentu