Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Relacje inwestorskie > Raporty > Raporty bieżące > 2017 > Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytu

Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytu

Podstawa prawna:

25-07-2017 20:41, Raport bieżący nr. 64/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 62/2017 z dnia 21 lipca 2017 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że powziął wiadomość o zawarciu w dniu 24 lipca 2017 r. przez Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Spółka komandytowa („Mostostal”) aneksu („Aneks”) do umowy kredytu terminowego zawartego pomiędzy PKO BP, Pekao oraz Mostostal i Nieruchomości MS sp. z o.o. w dniu 29 stycznia 2016 roku ("Umowa Kredytu Mostostal"), który skutkuje udostępnieniem w ramach tej umowy odnawialnej linii kredytowej do wykorzystania przez Mostostal wyłącznie w formie gwarancji lub akredytyw do łącznej kwoty 20.000.000,00 PLN ("Linia Gwarancyjna").
Okres dostępności Linii Gwarancyjnej wynosi do 12 miesięcy z opcją odnawiania na kolejne 12 miesięcy (każdorazowo wymagana zgoda banków), nie później niż do ostatecznej daty spłaty kredytu terminowego udzielonego na podstawie Umowy Kredytu Mostostal (31 grudnia 2021 roku).
Aneks wprowadza dodatkowe zabezpieczenia w postaci: (i) kaucji pieniężnej w PLN ustanawianej przez Mostostal w przypadku przekroczenia przez łączną kwotę wszystkich wystawionych gwarancji kwoty całkowitego zaangażowania udostępnianego w ramach limitu Linii Gwarancyjnej oraz (ii) poręczenia spółki Nieruchomości MS sp. z o.o. (spółka zależna Mostostalu), które zostanie udzielone w chwili przeniesienia do Nieruchomości MS sp. z o.o. nieruchomości posiadanych obecnie przez Mostostal.
Linia Gwarancyjna zostanie udostępniona Spółce pod warunkiem rozszerzenia dotychczas ustanowionych zabezpieczeń na instrumenty kredytowe udostępniane Spółce na podstawie Aneksu.

 

Powrót do listy raportów

Akcje Dokumentu