Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Relacje inwestorskie > Raporty > Raporty bieżące > 2017 > Zawarcie umów wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa i umów zastawów rejestrowych

Zawarcie umów wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa i umów zastawów rejestrowych

Podstawa prawna:

25-07-2017 20:52, Raport bieżący nr. 66/2017

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego 38/2016 z dnia 24.06.2016 r., Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 25.07.2017 roku podpisała 3 umowy wniesienia aportem z dniem 01.08.2017 roku zorganizowanych części przedsiębiorstwa pod nazwami:

 

1.

ZCP Budownictwo Ogólne do podmiotu zależnego od Spółki pod firmą Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Siedlcach w zamian za podwyższenie wartości udziału Polimex-Mostostal S.A. w tej spółce. Konieczne zgody korporacyjne na transakcję zostały uzyskane.

Transakcja jest związana z kontynuacją optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej.

Przedmiotem działalności ZCP Budownictwo są kompleksowe usługi w sektorze budownictwa przemysłowego. Wartość transakcji wynosi

9.122.300 złotych.

2. ZCP Operator

do podmiotu zależnego od Spółki pod firmą Polimex Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w zamian za podwyższenie wartości udziału Polimex-Mostostal S.A. w tej spółce. Konieczne zgody korporacyjne na transakcję zostały uzyskane.

Transakcja jest związana z kontynuacją optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej.

Przedmiotem działalności ZCP Operator są wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz ciężkiego sprzętu budowlanego. Wartość transakcji wynosi

17.013.300 złotych.

3. ZCP Infrastruktura

do podmiotu zależnego od Spółki pod firmą Polimex Infrastruktura Drogowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w zamian za podwyższenie wartości udziału Polimex-Mostostal S.A. w tej spółce. Konieczne zgody korporacyjne na transakcję zostały uzyskane.

Transakcja jest związana z kontynuacją optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej.

Przedmiotem działalności ZCP Infrastruktura są roboty związane z budową dróg i autostrad. Wartość transakcji

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym zostały zawarte umowy zastawów rejestrowych z

wynosi 1.503.078 złotych. Towarzystwem Finansowym „Silesia” Sp. z o.o. jako zastawnikiem na udziałach/prawach wspólniczych podmiotów z grupy Spółki. Ustanowienie zastawów rejestrowych stanowiło warunek dokonania reorganizacji w postaci wniesienia trzech wyżej wymienionych aportów zgodnie z Umową pomiędzy Wierzycielami w brzmieniu wprowadzonym Aneksem nr 3 z dnia 20 czerwca 2017 r. Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym fakt ustanowienia wszystkich zabezpieczeń w chwili ustanowienia ostatniego z nich.

 

Powrót do listy raportów

Akcje Dokumentu