Narzędzia osobiste
Jesteś w: Start > Relacje inwestorskie > Raporty > Raporty bieżące > 2017 > Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

1-06-2017 12:56, Raport bieżący nr. Raport bieżący nr 53/2017 , POLIMEX-MOSTOSTAL

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 r., początek o godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12.
Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Powrót do listy raportów

Akcje Dokumentu