Narzędzia osobiste

Raporty bieżące / 2018

24-05-2018 15:05, raport bieżący nr. 25/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

26-04-2018 14:23, raport bieżący nr. 24/2018

Powołanie członka Zarządu Emitenta

25-04-2018 13:53, raport bieżący nr. 23/2018

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

13-04-2018 14:09, raport bieżący nr. 22/2018

Zawarcie umowy zmieniającej do umów sprzedaży nieruchomości

9-04-2018 18:28, raport bieżący nr. 20/2018

Wyniki dodatkowych analiz związanych z poziomem Wartości Firmy

4-04-2018 10:16, raport bieżący nr. 19/2018

Tymczasowe powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

3-04-2018 13:10, raport bieżący nr. 18/2018

Rezygnacja Prezesa Zarządu

28-03-2018 14:31, raport bieżący nr. 17/2018

Prowadzenie dodatkowych analiz związanych z poziomem wartości firmy

22-03-2018 11:51, raport bieżący nr. 15/2018

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

21-03-2018 15:39, raport bieżący nr. 14/2018

Zawarcie umowy podwykonawczej pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta

19-03-2018 16:35, raport bieżący nr. 13/2018

Zmiana warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

12-03-2018 16:53, raport bieżący nr. 11/2018

Ustanowienie hipotek będących zabezpieczeniami obligacji serii C

12-03-2018 14:43, raport bieżący nr. 10/2018

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta

1-03-2018 21:56, raport bieżący nr. 9/2018

Wybór oferty spółki zależnej od Emitenta

15-02-2018 16:22, raport bieżący nr. 6/2018

Zmiana warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości

8-02-2018 17:26, raport bieżący nr. 5/2018

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży

22-01-2018 18:05, raport bieżący nr. 4/2018

Rejestracja zmiany statutu Spółki

10-01-2018 10:37, raport bieżący nr. 3/2018

Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018

8-01-2018 14:58, raport bieżący nr. 2/2018

Powołanie członka Zarządu Emitenta

3-01-2018 08:11, raport bieżący nr. 1/2018

Zawarcie istotnej umowy dostawy przez spółkę zależną