Narzędzia osobiste

Raporty bieżące / 2018

7-09-2018 10:24, raport bieżący nr. 39/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

29-08-2018 17:54, raport bieżący nr. 38/2018

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości

23-08-2018 09:59, raport bieżący nr. 36/2018

Zmiana warunków znaczącej umowy

21-08-2018 19:16, raport bieżący nr. 35/2018

Zmiana warunków znaczącej umowy

3-08-2018 13:31, raport bieżący nr. 33/2018

Zmiany warunków znaczącej umowy

3-08-2018 13:31, raport bieżący nr. 32/2018

Zawarcie aneksu do umowy o udzielenie gwarancji do Projektu Opole

22-06-2018 15:47, raport bieżący nr. 30/2018

Zawarcie listu intencyjnego z GE Power sp. z o.o.

21-06-2018 14:50, raport bieżący nr. 29/2018

Treść uchwał podjętych przez ZWZ

14-06-2018 16:48, raport bieżący nr. 26/2018

Zawarcie umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego

24-05-2018 15:05, raport bieżący nr. 25/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

26-04-2018 14:23, raport bieżący nr. 24/2018

Powołanie członka Zarządu Emitenta

25-04-2018 13:53, raport bieżący nr. 23/2018

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

13-04-2018 14:09, raport bieżący nr. 22/2018

Zawarcie umowy zmieniającej do umów sprzedaży nieruchomości

9-04-2018 18:28, raport bieżący nr. 20/2018

Wyniki dodatkowych analiz związanych z poziomem Wartości Firmy

4-04-2018 10:16, raport bieżący nr. 19/2018

Tymczasowe powierzenie pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

3-04-2018 13:10, raport bieżący nr. 18/2018

Rezygnacja Prezesa Zarządu

28-03-2018 14:31, raport bieżący nr. 17/2018

Prowadzenie dodatkowych analiz związanych z poziomem wartości firmy

22-03-2018 11:51, raport bieżący nr. 15/2018

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

21-03-2018 15:39, raport bieżący nr. 14/2018

Zawarcie umowy podwykonawczej pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta

19-03-2018 16:35, raport bieżący nr. 13/2018

Zmiana warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości