Władze Infrastruktura Drogowa Sp. z o.o.

Zarząd
Logo Polimex Mostostal
Tomasz Sikora
Prezes Zarządu Infrastruktura Drogowa Sp. z o.o.

Tomasz Sikora jest z wykształcenia magistrem i inżynierem budownictwa, o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie. Ukończył Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi inwestycjami budownictwa zarówno kubaturowego jak i drogowego.

Związany z Grupą Kapitałową Polimex Mostostal od września 2012, gdzie pełnił funkcje Dyrektora segmentu, Prokurenta, a także członka rad nadzorczych w spółkach zależnych.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na stanowiskach wyższego szczebla menadżerskiego m. in. pełniąc funkcje prezesa zarządu spółki APRIVIA SA, dyrektora Pionu Budownictwa Kubaturowego i Drogowego w PBG SA, pracując w STRABAG Sp. z o. o. Budownictwo Ogólne oraz w spółce ENERGOPOL 7 POZNAŃ SA.

Pan Tomasz Sikora od 2000 r. ma uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Jest też członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.