Kalendarium

Żerań
17.05.2017

Wybranie wykonawcy na dostawę i montaż BGP w Elektrociepłowni Żerań.

29.06.2017

Podpisanie umowy na dostawę i montaż Bloku Gazowo Parowego w Elektrociepłowni Żerań.

25.10.2017

Podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę BGP w Elektrociepłowni Żerań.

14.07.2018

Betonowanie płyty fundamentowej kotła odzysknicowego

23.08.2018

Posadowienie pierwszego słupa konstrukcji stalowej budynku głównego Bloku Gazowo Parowego.

07.10.2018

Zakończenie montażu głównej konstrukcji nośnej kotła odzysknicowego

11.12.2018

Dostawa turbozespołu gazowego na plac budowy

 

20.12.2019

Zakończenie prób ciśnieniowych kotła odzysknicowego