Władze Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Zarząd
KP
Krzysztof Panek
Prezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Pan Krzysztof Panek ukończył wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

To doświadczony inżynier i menadżer od lat związany z rynkiem energetycznym. Do grona menadżerów Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal dołączył w styczniu 2019 roku.

Zanim dołączył do Polimex Energetyka pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w Energomontaż Północ Bełchatów Sp. z o.o.

Wcześniej związany był z Erbud Industry i Bilfinger ELWO S.A., gdzie pełnił wysokie funkcje kierownicze dyrektora realizacji i dyrektora technicznego. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w Rafako S.A., gdzie nadzorował realizacje dużych projektów w Polsce i Turcji.

 

MK
Maciej Korniluk
Wiceprezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Maciej Korniluk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce. W okresie luty 2015 – styczeń 2018 pracował w Departamencie Fuzji i Przejęć w PGE Polska Grupa Energetyczna SA, w tym jako zastępca dyrektora Departamentu.

W PGE był zaangażowany m.in. w proces dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej oraz „Polimex-Mostostal”, a także nabycie aktywów EDF w Polsce. W okresie luty 2017 – styczeń 2018 Przewodniczący Zespołu Doradczego ds. Planu Rozwoju Polimex-Mostostal oraz członek Komitetu Inwestorów „Polimex-Mostostal”. W okresie październik 2008 – styczeń 2015 pracował w Dziale Audytu PwC, w tym od października 2011 r. na stanowisku menadżera. W latach 2012 – 2014 oddelegowany został do pracy w biurze PwC w Houston. W okresie 2004 – 2008 zatrudniony był w Dziale Audytu w firmie Roedl&Partner w Polsce.

Paweł M
Paweł Mścichowski
Wiceprezes Zarządu Polimex Energetyka Sp. z o.o.

Paweł Mścichowski jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym, Studiów MBA Struktura na wydziale Szkoły Głównej Handlowej oraz Studium Nowoczesne Systemy Zarządzania Przedsiębiorstwem sponsorowanego przez Rządu Austrii.

Pan Mścichowski to menadżer wyższego szczebla związany z branżą energetyczną od początku swojej kariery zawodowej. Zanim związał się Grupą Kapitałową Polimex Mostostal pracował w największych polskich firmach branży budownictwa energetycznego.

Jest doświadczonym specjalistą w zakresie zarządzania biznesem serwisowo remontowym, projektowania operacyjnego dużych inwestycji energetycznych i kontrolingu finansowego przedsiębiorstwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjacjach dużych kontraktów w branży budownictwa energetycznego.