Raporty

23
Października
2020

Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A

Raport bieżący nr 51/2020
07
Października
2020

Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 50/2020
04
Września
2020

Zawarcie istotnych umów przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 49/2020
24
Sierpnia
2020

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2020

I PÓŁROCZE 2020
20
Sierpnia
2020

Wybór oferty konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 48/2020
10
Sierpnia
2020

Uzupełnienie informacji dotyczących Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 47/2020
03
Sierpnia
2020

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 46/2020
03
Sierpnia
2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki

Raport bieżący nr 45/2020
03
Sierpnia
2020

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki

Raport bieżący nr 44/2020
31
Lipca
2020

Wybór wspólnej oferty Emitenta i podmiotu zależnego od Emitenta

Raport bieżący nr 43/2020
24
Lipca
2020

Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A i serii B

Raport bieżący nr 42/2019
10
Lipca
2020

Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny Emitenta

Raport bieżący nr 41/2020
08
Lipca
2020

Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną Emitenta

Raport bieżący nr 40/2020
07
Lipca
2020

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 39/2020
07
Lipca
2020

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 38/2020