Akcjonariat Polimex Mostostal S.A.

Stan na:
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział głosów (%)
1

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,

ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,

PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie,

- jako Inwestorzy działający łącznie i w porozumieniu*

157 562 597 64,88%
2

Pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% akcji

85 306 205 35,12%
Razem 242 868 802 100,00%

* PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Enea S.A. posiadają po 16,06% akcji, PGNiG Technologie S.A. – 16,57%, Energa S.A. – 16,19%.

 

Stan wg. danych z dnia 10.01.2024 r.