Akcjonariat Polimex Mostostal S.A.

Stan na:
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział głosów (%)
1

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,
PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie,
- jako Inwestorzy działający łącznie i w porozumieniu *

156 000 097 65,04%
2

Pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% akcji

83 868 705 34,96%
Razem 239 868 802 100,00%

* Każdy z wymienionych podmiotów posiada po 16,26%

 

Stan wg. danych z dnia 21.10.2022 r.