Akcjonariat Polimex Mostostal S.A.

Stan na:
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział głosów (%)
1

ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu,
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,
PGNiG Technologie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie,
- jako Inwestorzy działający łącznie i w porozumieniu *

156 000 097 64,90%
2

Pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% akcji

84 368 705 35,10%
Razem 240 368 802 100,00%

* Każdy z wymienionych podmiotów posiada po 16,23%

 

Stan wg. danych z dnia 1.02.2023 r.