Akcjonariat Polimex Mostostal S.A.

Stan na:
Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Udział głosów (%)
1

ENEA Spółka Akcyjna  z siedzibą w Poznaniu,
ENERGA Spółka Akcyjna  z siedzibą w Gdańsku,
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna  z siedzibą w Lublinie,
PGNiG Technologie Spółka Akcyjna  z siedzibą w Krośnie,
- jako Inwestorzy działający łącznie i w porozumieniu *

156 000 097 64,56%
2

Pozostali akcjonariusze posiadający poniżej 5% akcji

85 618 705 35,44%
Razem 241 618 802 100,00%

* Każdy z wymienionych podmiotów posiada po 16,14%

 

Stan wg. danych z dnia 11.07.2023 r.