Realizacje

Polimex Energetyka zdjęcie tło
ZAGRANICA
Projekt Stapelfeld (Instalacja Oczyszczania Spalin), Niemcy
 • Zakres realizacji: wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji wsporczych (645 ton) oraz konstrukcji spawanych (251 ton), takich jak kanały, SCR DeNox, silosy dla instalacji oczyszczania spalin. Dodatkowo montaż urządzeń technologicznych (100 ton), takich jak wentylatory, filtry workowe, mechaniczne systemy transportowe, transport pneumatyczny, zbiorniki, pompy, szafki inspekcyjne, system wytwarzania powietrza.
 • Inwestor: EEW Energy firmy Waste Stapelfeld GmbH
 • Całkowity tonaż projektu: 996 tony.
 • Lokalizacja projektu:  Stapelfeld, Niemcy
 • Realizacja projektu: 2022 / 2023

Obrazki galerii: 

Projekt Bellegarde we Francji
 • Zakres realizacji: produkcja, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod dwie linie instalacji oczyszczania spalin (309,5 ton). Montaż urządzeń technologicznych (1.024,12 ton) m.in. reaktor, filtr workowy, katalizator oraz ekonomizer, wentylatory, kanały, silosy.
 • Całkowity tonaż projektu: 1.333 tony.
 • Lokalizacja projektu:  Bellegarde-sur-Valserine, Francja
 • Realizacja projektu: 2021

Obrazki galerii: 

Projekt Chalampe we Francji
 • Zakres realizacji: dokumentacja warsztatowa ze statyką węzłów, produkcja, dostawa i montaż konstrukcji wsporczej pod kocioł dla „Energy Production Center Chalampe” (spalarnia śmieci).
 • Całkowity tonaż projektu: 1.303 tony.
 • Lokalizacja projektu:  Mulhouse, Francja
 • Realizacja projektu: 2021

Obrazki galerii: 

 

Projekt Horizon, Francja
 • Zakres realizacji: montaż konstrukcji (1.956 ton) montaż urządzeń technologicznych (186 ton) dla Total Raffinage France
 • Całkowity tonaż projektu: 2.142 ton
 • Lokalizacja: Donges, France
 • Realizacja projektu: 2021/2022

Obrazki galerii: 

Projekt korytka kablowe na wielkim piecu nr 6 faza III, TATA Steel Ijmuiden, Niderlandy

Zakres prac: projekt, dokumentacja warsztatowa, produkcja, dostawa i montaż pomostów (50 ton) oraz konstrukcji stalowej kabin rozdzielczych (34 ton), a także konstrukcji wsporczej pod korytka kablowe (50 ton) oraz dostawa koryt kablowych (ok. 3000 metrów).

 • Tonaż projektu: 134 tony w tym: 50 ton pomostów, 50 ton konstrukcji wsporczej, 34 tony konstrukcji stalowej kabin rozdzielczych.
 • Długość tras kablowych: ok. 3.000 metrów.
 • Lokalizacja: IJmuiden, Holandia
 • Data realizacji: 2022 / 2023

Tata faza III

 

Projekt korytka kablowe na wielkim piecu nr 6, TATA Steel Ijmuiden, Niderlandy
 • Zakres prac: projekt, dokumentacja warsztatowa, produkcja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wraz ze wzmocnieniem istniejących elementów, roboty budowlane, a także dostawa i montaż elementów drabin kablowych wraz z zimną obudową ścian i dachów jako podparcie dla nowych kabli elektrycznych do zainstalowania podczas konserwacji remontowej obiektu.
 • Tonaż projektu: około 180 ton
 • Lokalizacja: IJmuiden, Niderlandy
 • Data realizacji: 2020/2021

Obrazki galerii: 

Project Kemsley, England (UK)
 • Zakres prac na projekcie: prefabrykacja i montaż rurociągów oraz montaż urządzeń technologicznych.
 • Tonaż projektu: 69,7 ton rurociągów, 7 ton konstrukcji wsporczej, 14,1 ton urządzeń.
 • Lokalizacja: Kemsley, Anglia”

Obrazki galerii: 

 • Projekt Earls Gate w Szkocji (Wielka Brytania) 

  Montaż instalacji oczyszczania spalin (Flue Gas Treatment). Konstrukcja wsporcza pod technologię (200 ton). Instalacja urządzeń: kanały, filtr workowy, silosy, wentylatory, przenośniki (254 tony). Realizacja 2020 rok.

Obrazki galerii: 

 • Projekt Rambervillers (Francja) - Montaż konstrukcji wsporczej pod kocioł (428 ton) oraz instalację oczyszczania spalin FGT (182 tony). Montaż urządzeń (284 tony): kanały, filtr workowy, SCR, wentylatory, silosy, przenośniki mechaniczne. Realizacja 2020 rok.  

Obrazki galerii: 


 

 • Projekt warsztatowy, dostawa i montaż konstrukcji stalowej kotłowni do papierni w Aalen, Niemcy, w ilości 805 ton.

  AALEN

 

 • Projekt warsztatowy, dostawa i montaż konstrukcji stalowej wraz z obudową ścian i dachów instalacji technologicznej dla transportu materiałów hutniczych do Amsterdamu, Holandia, w ilości 1,100 ton.

  TATA

Obrazki galerii: 

 • Projekt warsztatowy, dostawa i montaż konstrukcji stalowej kotła do Annecy, Francja, w ilości 130 ton.

  ANNECY

Obrazki galerii: 

 • Dostawa konstrukcji stalowej kotła do Hooton, Wielka Brytania, w ilości 470 ton.

HOOTON

POLSKA
Projekt: Wykonanie w formule EPC kompletnej kotłowni wodnej o mocy 6x31MWt zasilanej gazem ziemnym.

Zakres prac:

 • rozbiórka zbiornika oleju opałowego V=2000m3
 • dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynku kotłowni i estakady technologicznej (180 ton)
 • dostawa i montaż 6 zespołów kotłowych o mocy 31MWt każdy (6x86 ton)
 • dostawa i montaż Stacji Redukcyjno – Pomiarowej Gazu o wydajności 20.000Nm3/h
 • budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150
 • dostawa i montaż urządzeń technologicznych (pompy przewałowe, ekonomizery)
 • dostawa i montaż rurociągów technologicznych (190 ton)

 

Lokalizacja: Rzeszów

Termin realizacji: 05.05.2022 – 28.02.2023

Rzeszów

Obrazki galerii: 

 

 

Nowy blok gazowo-parowy w ZEW KOGENERACJA S.A., Siechnice, Polska

Zakres realizacji: dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynku głównego, estakad technologicznych oraz budynków pomocniczych.

 • Tonaż konstrukcji stalowej: 2.800 ton
 • Lokalizacja: Siechnica, Polska
 • Data realizacji: 07.2021 – 04.2024

Obrazki galerii: 

Elektrociepłownia – 2 gazowe moduły kogeneracyjne do 20MW, Słupsk
 • Elektrociepłownia – 2 gazowe moduły kogeneracyjne do 20MW, Słupsk 

Zakres prac: „zaprojektowanie i wybudowanie” nowego źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w układzie wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – EC Słoneczna w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

Lokalizacja: Słupsk

Termin realizacji: 2020-2022

Zamawiający: Engie EC Słupsk

 

Szczegółowy zakres prac:

 • Budynek elektrociepłowni
 • 2 silniki gazowe
 • Główny Punkt Zasilający- GPZ
 • Linia 110kV
 • Akumulator ciepła 1100m3
 • Instalacje: gazowa, olejowa, ciepłownicza, kanalizacyjna, mocznika oraz SCR wraz z niezbędną infrastrukturą
 • Stacja uzdatniania wody
 • Układ wyprowadzenia spalin wraz z 2 kominami

Obrazki galerii: 

Projekt Budowa Kotłowni Szczytowo-Rezerwowej na gaz ziemny Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Grupa AZOTY

Zakres:

 • Budowa budynku Kotłowni dla 2 kotłów ( 100 Mg/h w dostawie oraz opcjonalnie 50 Mg/h ).
 • Dostawa i montaż Komina stalowego dwuprzewodowego.
 • Budowa dwukondygnacyjnego budynku elektrycznego BUE wraz z pylonem komunikacyjnym.
 • Budowa nowej estakady technologicznej łączącej kotłownię z istniejącą estakadą.
 • Dostawa i montaż Stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.
 • Dostawa i montaż zbiorników i rozprężaczy.
 • Dostawa i montaż ZWZ oraz pomp.

Tonaże zakresów:

 • Konstrukcja stalowa obiektów – 320 ton.
 • Komin – 60 ton.
 • Konstrukcja wsporcza pod kocioł – 99 ton.
 • Kocioł – 189 ton.
 • Zbiorniki wody zasilającej (ZWZ) – 28,69 ton.
 • Rurociągi technologiczne – 143 tony.

Lokalizacja projektu: Kędzierzyn Koźle

Terminy realizacji: 2021 – 2024

Klient: Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Grupa AZOTY

 

Obrazki galerii: 

Dwa nowe bloki gazowo-parowe w PGE GiEK S.A. Oddział E. Dolna Odra

Zakres:

 • dostawa i montaż konstrukcji stalowej budynków maszynowni, kotłowni, pompowni, estakad oraz budynków towarzyszących.
 • montaż dwóch kotłów HRSG wraz z rurociągami wg technologii GE.
 • montaż dwóch skraplaczy wg technologii GE.
 • montaż urządzeń technologicznych.
 • montaż dwóch turbin gazowych.

Tonaż konstrukcji: 2 x 3.650 ton.

Tonaż kotła HRSG: 2 x 5.750 ton.

Tonaż rurociągów przykotłowych: 2 x 340 ton.

Tonaż skraplaczy: 2 x 340 ton.

Tonaż urządzeń technologicznych: 2 x 100 ton.

Tonaż turbin gazowych: 2 x 1.200 ton.

Lokalizacja: Nowe Czarnowo ok. Gryfino, Polska

Termin realizacji: 08.2021 – 12.2023  

Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Zakładach Azotowych Puławy
 • Zakres prac: Montaż konstrukcji stalowej budynku turbiny, kotłowni, Luvo, SCR i innych obiektów pomocniczych, w ilości ok. 4.000ton. Montaż urządzeń technologicznych: podgrzewacz Luvo, SCR, młyny węgla, kanały spalin
 • Całkowity tonaż konstrukcji stalowej: 4.500 ton 
 • Luvo: 160 ton
 • SCR i kanały: 300 ton
 • Młyny węgla: 400 ton
 • Lokalizacja: Puławy, Polska
 • Data: 2020-2021 
 • Klient: Grupa Azoty Puławy (Polska)

Obrazki galerii: 

Projekt Puławy

Zakres prac:

 • Montaż konstrukcji drugorzędowej na dachu elektrofiltra wraz z belką demagową.
 • Montaż pomp i zbiorników w budynkach IOS.
 • Montaż ręczny belek demagowych pod dachem budynku kotłowni wraz z podestami obsługowymi.
 • Montaż instalacji hydraulicznej na zasuwach prętowych.
 • Montaż instalacji pomocniczych do młynów węglowych.
 • Montaż konstrukcji dachu magazynu żużla.
 • Montaż konstrukcji dachu magazynu gipsu.
Dostawa i montaż bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie

Prace realizowane zasobami Polimex Energetyka:

 • montaż konstrukcji stalowej, w ilości 4,200 ton,
 • montaż urządzeń technologicznych, w ilości 250 ton,
 • montaż lekkich obudów, w ilości 10,500 m2,
 • montaż rurociągów technologicznych, w ilości 800 ton.

 

 

Instalacja odsiarczania spalin metodą półsuchą wraz z instalacją dystrybucji popiołu suchego dla dwóch kotłów Benson OP-206 w EC POMORZANY (konsorcjum z Doosan Lentjes GmbH)

Prace realizowane zasobami Polimex Energetyka:

 • montaż konstrukcji stalowej, w ilości 400 ton,
 • scalanie i montaż kanałów, w ilości 400 ton,
 • demontaż kanałów, w ilości 150 ton,
 • montaż urządzeń technologicznych, w ilości 52 ton,
 • montaż rurociągów technologicznych, w ilości 55 ton.

 

Modernizacja kotłów CFB-670 na blokach 1-3 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Prace realizowane zasobami Polimex Energetyka:

 • montaż konstrukcji stalowej, w ilości 450 ton,
 • montaż urządzeń technologicznych, w ilości 520 ton,
 • montaż lekkich obudów, w ilości 800 m2,
 • montaż rurociągów technologicznych, w ilości 220 ton.

 

Zrealizowane
 • Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej  w ramach zadania pn.: „Budowa bloku gazowo-parowego o mocy 596 MW w PKN Orlen w Płocku”. 
  Klient: Siemens Sp. z o.o.
  Wartość kontraktu:  42 mln PLN
 • Montaż konstrukcji stalowej w ramach projektu „Budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III- Elektrownia II. 
  Klient Stal-System SA
  Wartość kontraktu: ok 12 mln PLN
 • Wykonanie prac budowlano-montażowych przy budowie IOS (Instalacji Odsiarczania Spalin) IV dla Bloków nr 1-8 w Elektrowni Kozienice. 
  Klient: Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha SA Oddział w Polsce.
  Wartość kontraktu: 63,9 mln PLN
 • Elektrociepłownia w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku. Zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie pod klucz instalacji do katalitycznego odazotowania oraz odpylania spalin z kotłów Elektrociepłowni w Zakładzie Produkcyjnym Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA w Płocku. 
  Klient: PKN Orlen SA.
  Wartość kontraktu: 378 402 000 PLN.
 • Elektrownia Bełchatów. Modernizacja i remont układu głównych rurociągów parowych i wodnych Bloków nr 7-12 w Elektrowni Bełchatów. 
  Klient: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA.
  Wartość kontraktu: 293 970 000 PLN.
 • Elektrownia EDF Polska w Rybniku. Podłączenie bloków 5, 6 i 8 do instalacji IMOS (Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin) w EDF Polska SA O/Rybnik. 
  Klient: EDF Polska SA
  Wartość kontraktu: 22,5 mln PLN
 • Dostawa i montaż dwóch turbozespołów o mocy 100 MWe każdy wraz z projektowaniem i robotami towarzyszącymi w Elektrociepłowni Żerań. 
  Klient: Elektrociepłownie Warszawskie SA. (PGNiG TERMIKA SA).
  Wartość kontraktu: 140 mln PLN Tz11 + 171 mln PLN Tz12.
 • Wykonanie Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrowni Rybnik SA. 
  Klient: Elektrownia Rybnik S.A.
  Wartość kontraktu: 228 mln PLN.
 • Budowa instalacji wytwarzania energii odnawialnej w oparciu o biomasę w Elektrociepłowni Białystok S.A. 
  Klient: Elektrociepłownia Białystok SA.
  Wartość kontraktu: 85 mln PLN.
 • Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Zakładach Azotowych Kędzierzyn SA
  Klient: Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA. 
  Wartość kontraktu: 63 mln PLN.
 • Budowa instalacji nawęglania w Elektrowni Bełchatów. 
  Klient: SANDVIK Mining and Construction.
  Wartość kontraktu: 83,8 mln PLN.
 • Zaprojektowanie, budowa, dostawa maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz montaż kompletnej Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloku Nr 10 – 500 MW. 
  Klient: Elektrownia „Kozienice” SA (ENEA Wytwarzanie SA).
  Wartość kontraktu: 75,5 mln PLN.
 • Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną przeciwprężną, dwoma kotłami szczytowymi i akumulatorem ciepła w Elektrociepłowni Bielsko-Biała EC1. 
  Klient: Południowy Koncern Energetyczny SA.
  Wartość kontraktu: 409,7 mln PLN.
 • Budowa katalitycznej instalacji odazotowania spalin dla kotłów blokowych typu OP-430 nr 10, 14, 15 oraz typu OP-380 nr 11 w EC Siekierki. 
  Klient: Vattenafall Heat Poland S.A. (PGNiG TERMIKA SA).
  Wartość kontraktu: 140 mln PLN.

 

Specjalistyczny montaż

 • Wykonanie montażu części ciśnieniowej dwóch kotłów o mocy 1100 MW w Elektrowni Neurath. 
  Klient: Hitachi Power Europe, Alstom Power  Boiler.
  Wartość kontraktu: 107,1 mln PLN.
 • Wykonanie montażu części ciśnieniowej kotła w ramach pakietu nr 1,2,4,5 dla bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów.
  Klient: ALSTOM Power Sp. z o.o.  i  Fabryka Kotłów RAFAKO SA.
  Wartość kontraktu: 59,5 mln PLN.
Projekt „Program Bloki 200+” Elektrownia Połaniec, blok nr 4

Zakres prac: Opracowanie metody, składającej się 10 zadań cząstkowych, mających na celu dostosowanie jednostek wytwórczych klasy 200 MWe na bezpieczną transformację polityki energetycznej Polski.

 

Główne zadania:

 • Zadanie 1: Zabudowa parowej nagrzewnicy powietrza do młynów na by-passie głównego kanału powietrza pierwotnego do młynów węglowych w budynku kotłowni (zdjęcie 1).
 • Zadanie 2: Wykonanie częściowego by-passu ECO w postaci kanałów gorących spalin z kanału II ciągu kotła sprzed ECO w kotłowni do kanału zewnętrznego spalin za LUVO do SCR (po obydwu stronach kotła (zdjęcie 2).
 • Zadanie 3: Zabudowa wymiennika ciepłowniczego (stacji ciepłowniczej) w celu utrzymania cyrkulacji w rurach opadowych z walczaka (zdjęcie 3).
 • Zadanie 4: Grzanie walczaka parą technologiczną 1,7MPa (zdjęcie 4).
 • Zadanie 5: Zabudowa falowników WP (2 szt.), dostawa silników 850kW i bypass 6kV (zdjęcie 5 i 6).
 • Zadanie 6: Zabudowa falowników WS (2 szt.), 2 silników 1250kW i bypass 6kV (zdjęcie 7 i 8).
 • Zadanie 7: Wymiana klapy szczelnej odcinającej za WS do czopucha spalin przed IOS (zdjęcie 9 i 10).
 • Zadanie 8: Obniżenie ciśnienia w walczaku z 15,5 MPa do wartości wymaganej dla zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji w układzie parownika kotła (zdjęcie 11 i 12).
 • Zadanie 9: Układ recyrkulacji spalin elektrofiltra (zdjęcie 13).
 • Zadanie 10: Dostawa akustycznego systemu do pomiaru rozkładu temperatury w komorze paleniskowej – AGAM (zdjęcie 14).

 

Termin realizacji: 10.04.2022 – 28.02.2022

 

Klient: ENEA Elektrownia Połaniec S.A.