Władze Polimex Energetyka sp. z o.o.

Zarząd
MK
Maciej Korniluk
Prezes Zarządu Polimex Energetyka sp. z o.o.

Maciej Korniluk jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Polsce. W okresie luty 2015 – styczeń 2018 pracował w Departamencie Fuzji i Przejęć w PGE Polska Grupa Energetyczna SA, w tym jako zastępca dyrektora Departamentu.

W PGE był zaangażowany m.in. w proces dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej oraz „Polimex-Mostostal”, a także nabycie aktywów EDF w Polsce. W okresie luty 2017 – styczeń 2018 Przewodniczący Zespołu Doradczego ds. Planu Rozwoju Polimex-Mostostal oraz członek Komitetu Inwestorów „Polimex-Mostostal”. W okresie październik 2008 – styczeń 2015 pracował w Dziale Audytu PwC, w tym od października 2011 r. na stanowisku menadżera. W latach 2012 – 2014 oddelegowany został do pracy w biurze PwC w Houston. W okresie 2004 – 2008 zatrudniony był w Dziale Audytu w firmie Roedl&Partner w Polsce.

Rafał Rudko
Wiceprezes Zarządu Polimex Energetyka sp. z o. o.

Rafał Rudko jest absolwentem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej na kierunku Finanse i Rachunkowość. 

Z Grupą Kapitałową Polimex Mostostal związany od 2018 roku. W latach 2006-2018 pracował w Skanska S.A. W okresie 2016-2018 pełnił funkcje m.in. Głównego Kontrolera, był zaangażowany m.in. w proces sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Colas Polska. W latach 2011-2016 odpowiadał za kluczowe procesy inwestycyjne Spółki (wytwórnie mas bitumicznych, węzły betoniarskie, czy maszyny budowlane). W latach 2006-2011 pracował przy budowie Autostrady A1 na odcinku Rusocin-Nowa Wieś.