Aktualności

RSS

10 lipca 2024 r. Polimex Mostostal S.A. zawarła umowę ze Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej, na realizację zadnia pn. „Modernizacja zabezpieczenia granicy państwowej na odcinku lądowej granicy z Republiką Białorusi w zakresie bariery fizycznej”. Przedmiotem umowy jest wzmocnienie przęseł bariery fizycznej poprzez zaprojektowanie i instalację dodatkowych wzmocnień stalowych przęseł bariery. Wynagrodzenie za realizację Umowy wyniesie 117,3 mln PLN brutto. Jako termin zakończenia realizacji…
W dniu 3 lipca br. została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni a Polimex Infrastruktura sp. z o.o. na wykonanie zadania pod nazwą „Modernizacja zespołu poligonowo – szkoleniowego w Ustce”. Termin realizacji wynosi 33 miesiące od daty podpisania umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy ma charakter ryczałtowy i wyniesie 41 557 518,84 zł brutto. W ramach realizacji projektu wybudowana zostanie hala i poligony szkoleniowe, a także zintegrowane…
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Członków Zarządu   § 1 – Informacje ogólne Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. (dalej jako: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na dwa stanowiska: Członek/Członkini Zarządu (dalej jako: „Członek Zarządu”) Członek/Członkini Zarządu (dalej jako: „Członek Zarządu”) Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w dwóch etapach: I etap podanie ogłoszenia do publicznej…
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal w I kwartale 2024 r. wypracowała 603 miliony PLN przychodów operacyjnych wobec 825 mln PLN w wyniku w 1 kwartale 2023 r.  Spółka nadal odczuwa reperkusje wojny za wschodnią granicą, które najbardziej odbijają się na zmianie cen i terminów realizacji największych kontraktów. Wskaźnik EBITDA Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2024 roku wyniósł 1 mln PLN i jest niższy o 39 mln PLN w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 r. Łączny wynik netto Grupy Kapitałowej za trzy…
  Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal prezentuje roczne wyniki finansowe. Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal po 12 miesiącach 2023 r. wyniosły 3 014 mln PLN wobec 3 784 mln PLN w 2022 r. EBITDA Grupy Kapitałowej wyniosła za 2023 r. -73 mln PLN i jest niższa o 280 mln PLN w porównaniu do wyniku za 2022 r. Wynik netto Grupy Kapitałowej za 2023 r. w wysokości -123 mln PLN (-4,1%) jest niższy o 254 mln PLN od wyniku za 2022 r. Wybrane dane finansowe za 2023 rok w mln PLN w mln PLN 2022 r.…
  W dniu 15.01.2024 roku Polimex Mostostal S.A. oraz TEDOM a.s. zawarły warunkową umowę powołania Spółki joint venture - Polimex Energo sp. z o.o. Dzięki uprawomocnienia się wyników postępowania przed organami antymonopolowymi - Spółka rozpoczyna działalność operacyjną. Polimex Energo sp. z o.o. jest wyspecjalizowanym podmiotem działającym w obszarze outsourcingu energetycznego w zakresie produkcji i sprzedaży ciepła, chłodu i energii elektrycznej pochodzących z wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym,…
  We wtorek 9 kwietnia 2024 r. Westinghouse opublikował raport na temat korzyści dla polskiej gospodarki wynikających z zastosowania technologii AP1000® w Polsce, w którym to wskazał siedmiu polskich dostawców wybranych do wsparcia budowy w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino oraz innych europejskich projektów jądrowych. Na tej liście znalazł się siedlecki Mostostal Siedlce - spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, Baltic Operator (Grupa Przemysłowa Baltic), Mostostal Kielce, Mostostal Kraków, ZKS Ferrum, Famak i…
  W dniu 3 kwietnia br. została zawarta umowa pomiędzy Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a konsorcjum w skład którego wchodzą: Polimex Mostostal S.A. oraz Polimex Infrastruktura sp. z o.o. na budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy przypada na 3 czerwca 2026 roku. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy ma charakter ryczałtowy i wyniesie 105.148.604,64 PLN netto. Inwestycja…
  Konsorcjum firm Polimex Mostostal i GE Vernova – reprezentowana w Polsce przez GE Power sp. z o.o. podpisało umowę z Grupa PGE i Ørsted na realizację projektu budowy lądowej infrastruktury niezbędnej do wyprowadzenia mocy z projektu Baltica 2 – jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica.  - Podpisana dziś umowa i udział Polimex Mostostal w realizacji tak ciekawej inwestycji jaką jest budowa Baltica 2 jednego z dwóch etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica to kolejny bardzo ważny projekt w portfelu…
  29 grudnia br. po dwóch i pół roku prac zakończyło się kluczowe dla miejskiego transportu zbiorowego w Olsztynie zadanie realizowane przez Konsorcjum w składzie Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.  – lider konsorcjum, Polimex Mostostal S.A. – partner konsorcjum i Trakcja S.A. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy miasta będą mogli korzystać z dwóch nowych tramwajowych linii, które połączą os. Pieczewo ze Śródmieściem oraz węzłem przy Dworcu Głównym w Olsztynie. - To niezwykle istotny moment dla naszego miasta - mówi…