Wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe za IQ 2023 r. w mln PLN
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

 

w mln PLN 2022 r.  2023 r. Zmiana w %
Przychody operacyjne 860

825

-4%

Zysk na działalności operacyjnej 22

29

+32%

EBITDA 32

40

+25%

Wynik netto 19

23

+21%

 

KOMENTARZ

  •   Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal IQ 2023 r. wyniosły 825 mln PLN i są niższe względem przychodów operacyjnych za IQ 2022 r. o 35 mln PLN (-4%)
  •    Zysk na działalności operacyjnej wzrósł o 32% w porównaniu do wyniku za analogiczny okres 2022 r.
  •    EBITDA Grupy Kapitałowej za IQ 2023 r. wyniosła 40 mln PLN (4,8%) i jest wyższa o 8 mln PLN w porównaniu do wyniku za IQ 2022 r.
  •    Wynik netto Grupy Kapitałowej za IQ 2023 r. jest wyższy o 4 mln PLN od wyniku za IQ 2022 r. i stanowi marżę 2,8%.