Wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe za IIIQ 2022 r. w mln PLN
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

 

w mln PLN 3Q 2021 r. 3Q 2022 r. Zmiana w %
Przychody operacyjne 1 588

2 873

+81%

Zysk na działalności operacyjnej 95

138

+45%

EBITDA 122

167

+37%

Wynik netto 69

118

+71%

 

KOMENTARZ

  • Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 3Q 2022 r. wyniosły 2 873 mln PLN i są wyższe względem przychodów operacyjnych za 3Q 2021 r. o 1 285 mln PLN (+81%)
  • EBITDA Grupy Kapitałowej za 3Q 2022 r. wyniosła 167 mln PLN (5,8%) i jest wyższa o 45 mln PLN w porównaniu do wyniku za 3Q 2021 r.
  • Wynik netto Grupy Kapitałowej za 3Q 2022 r. jest wyższy o 49 mln PLN od wyniku za 3Q 2021 r. i stanowi marżę 4,1%.