Wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe za 1 kwartał 2024 r. w mln PLN
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

 

w mln PLN 2023 r. 2024 r. Zmiana w %
Przychody operacyjne 825

603

-27%

Zysk na działalności operacyjnej 29

-9

-131%

EBITDA 40

1

-98%

Wynik netto 23

-12

-152%

 

KOMENTARZ


  • Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za 1Q 2024 r. wyniosły 603 mln PLN i są niższe względem przychodów operacyjnych za 1Q 2023 r. o 222 mln PLN (-27%)
  • EBITDA Grupy Kapitałowej za 1Q 2024 r. wyniosła 1 mln PLN (0,2%) i jest niższa o 39 mln PLN w porównaniu do wyniku za  1Q 2023 r.: głównie ze względu na niższą EBITDA wygenerowaną w Segmencie Energetyka i Produkcja – więcej informacji na kolejnym slajdzie
  • Zysk na działalności operacyjnej spadł o 131% w porównaniu do wyniku za analogiczny okres 1Q 2023 r.
  • Wynik netto Grupy Kapitałowej za 1Q 2024 r. jest niższy o 35 mln PLN od wyniku za 1Q 2023 r. i stanowi marżę -2,1% (przyczyny analogicznie jak przy spadku poziomu EBITDA – mniejsze marże zrealizowane segmentów Energetyka oraz Produkcja).