Wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe za 3Q 2023 r. w mln PLN
Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

 

w mln PLN 3Q 2022 r. 3Q 2023 r. Zmiana w %
Przychody operacyjne 2873

2400

-16%

Zysk na działalności operacyjnej 138

89

-36

EBITDA 167

121

-28%

Wynik netto 118

54

-54%

 

KOMENTARZ

- Przychody operacyjne Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal 3Q 2023 r. wyniosły 2 400 mln PLN i są niższe względem przychodów operacyjnych za 3Q 2022 r. o 473 mln PLN (-16%)

- EBITDA Grupy Kapitałowej za 3Q 2023 r. wyniosła 121 mln PLN (5,0%) i jest niższa o 46 mln PLN w porównaniu do wyniku za 3Q 2022 r. (Głównie ze względu na niższą EBITDA wygenerowaną w Segmencie Produkcja)

- Zysk na działalności operacyjnej spadł o 36% w porównaniu do wyniku za analogiczny okres 2022 r.

- Wynik netto Grupy Kapitałowej za 3Q 2023 r. jest niższy o 64 mln PLN od wyniku za 3Q 2022 r. i stanowi marżę 2,2% (Przyczyną głównie niższy wynik Segmentu Produkcja oraz większe % obciążenie podatkiem odroczonym)