Informacje podstawowe

Nazwa skrócona: Polimex Mostostal S.A.

Adres:  al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

Telefon: +48 22 829 71 00

Segment, do którego spółka została zakwalifikowana: Spółka średnia (kapitalizacja w przedziale 50-250 mln EUR)

Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki:  WIG140WIG-ESGmWIG40TRWIG-PolandWIG-budownictwomWIG40WIGGPWB-CENTRCEEplus

Kapitał zakładowy: 487.237.604,00 zł i kapitał wpłacony 4874.237.604,00

Debiut na Głównym Rynku GPW Na giełdzie od: 15.10.1997

WWW: www.polimex-mostostal.pl

E-mail: kontakt@polimex.pl

nowoczesna firma
Fix
Fix