Informacje podstawowe

Nazwa skrócona: Polimex Mostostal S.A.

Adres:  al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

Telefon: +48 22 829 71 00

Segment, do którego spółka została zakwalifikowana: Spółka średnia (kapitalizacja w przedziale 50-250 mln EUR)

Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki:  mWIG40 (0.302%), mWIG40 Total Return (0.302%), WIG (0.068%), WIG-Poland (0.069%); WIG-Budownictwo (4.060%)

Kapitał zakładowy: 480 737 604, 00 zł i kapitał wpłacony 480 737 604, 00 zł

Debiut na Głównym Rynku GPW Na giełdzie od:  10.1997

WWW: www.polimex-mostostal.pl

E-mail: kontakt@polimex.pl

nowoczesna firma
Fix
Fix