Oferta

Oferta

Naftoremont-Naftobudowa, Spółka z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal posiada bardzo wyspecjalizowane i szerokie kompetencje w zakresie inwestycyjnym, modernizacyjnym i remontowym dla przemysłu petrochemiczno-rafineryjnego, chemicznego oraz przemysłu i magazynowania ropy oraz gazu.

Celem jej działalności jest świadczenie usług specjalistycznych na rzecz rozwoju przemysłu w Polsce i Europie poprzez zapewnienie wysokiego i stabilnego poziomu jakości wykonywanych prac.

Zakres doświadczenia i oferowanych usług przez Naftoremont Naftobudowa obejmuje m.in. projektowanie, zakup i dostawę materiałów, prefabrykację, montaż urządzeń i instalacji, rozruch i włączenie do eksploatacji, serwis i utrzymanie ruchu, remonty i modernizacje, a także rozbudowę instalacji przemysłowych.

Głównym obszarem działalności Spółki są projekty inwestycyjne realizowane w formule Generalnego Wykonawcy lub w formule EPC – „pod klucz” w obszarze budowy zbiorników magazynowych, instalacji przemysłowych, terminali i portów przeładunkowych, rurociągów paliwowych.

Bardzo istotnym elementem działalności Naftoremont-Naftobudowa w przemyśle rafineryjno- petrochemicznym są usługi remontowe w czasie postojów instalacji tzw. turn-around wymagające ogromnego zaangażowania zasobów osobowych jak i potencjału ludzkiego w krótkim nieprzekraczalnym terminie – Spółka udowodniła, że potrafi sprostać takim ogromnym i wymagającym przedsięwzięciom w kraju i zagranicą.

Naftoremont-Naftobudowa posiada kompetencje oraz wyspecjalizowaną kadrę w sektorze gazowniczym. Przedmiotowa działalność polega na budowie jako Generalny Wykonawca infrastruktury gazowniczej, tj. gazociągów przesyłowych, stacji gazowych, tłoczni gazu.

Naftoremont-Naftobudowa realizuje także obiekty związane z gospodarką wodno-ściekową. Jako Generalny Wykonawca wykonujemy oczyszczalnie ścieków wraz z gospodarką osadową, stacje uzdatniania wody, pompownie wodociągowe i kanalizacyjne oraz sieci wod.-kan.

Naftoremont-Naftobudowa produkuje piece i podgrzewacze procesowe oferując jednocześnie montaż i uruchomienie w miejscu przeznaczenia.

Spółka posiada różnorodny i pokaźny zespół maszynowy do spawania najpopularniejszymi metodami spawalniczymi MIG/MAG, TIG, MMA, SAW.

Oferuje wynajem kompletnych zestawów spawalniczych wraz z doświadczonymi operatorami posiadającymi aktualne uprawnienia spawalnicze.

Naftoremont-Naftobudowa dysponuje wyspecjalizowanymi urządzeniami wykorzystywanymi przy realizacji projektów krajowych i zagranicznych.

Hot Tapping - jest to metoda wykonywania połączeń z istniejącymi czynnymi rurociągami lub zbiornikami ciśnieniowymi bez przerywania lub opróżniania tego odcinka rury lub zbiornika. Oznacza to, że rurociąg lub zbiornik mogą nadal funkcjonować podczas wykonywania połączenia.

Zastosowanie: medium obojętne: woda, para, powietrze, azot; medium niebezpieczne: ropa, ług sodowy, fluorowodór, kwasy, zasady, sole.

Tokarki mobilne

FF120 - ręczna obrabiarka do regeneracji niewielkich połączeń kołnierzowych. Kompaktowa budowa oraz bardzo niska waga pozwalają na stosowanie w miejscach o ograniczonym dostępie, bezpośrednio na instalacji.

MM1500 - obrabiarka mobilna zaprojektowane z myślą o precyzyjnym przetaczaniu różnego typu połączeń kołnierzowych.

Wytaczarka RET100BCNC – do obróbki wielkogabarytowych detali pozwala na obrabianie elementów stalowych z duża precyzją wymiarową, w tym wiercenie otworów przelotowych i nieprzelotowych, rozwiercania, toczenia i wytaczania, gwintowania oraz frezowania.

 

Regeneracja armatury przemysłowej

Od 2009 roku Naftoremont-Naftobudowa świadczy usługi regeneracji armatury przemysłowej. Posiadamy warsztat stacjonarny w Płocku oraz warsztat mobilny, umożliwiający działania operacyjne w trakcie postojów remontowych u Klienta w miejscu zainstalowania armatury.

Warsztaty wyposażone są w nowoczesne maszyny i urządzenia firmy EFCO.

Wykonujemy:

 • regenerację armatury odcinającej (zasuwy klinowe, zawory zaporowe, zwrotne, regulacyjne, przepustnice w wykonaniu kołnierzowym i spawanym w zakresie średnic DN15-DN800 i ciśnień do 20MPa).
 • regenerację armatury zabezpieczającej (zawory bezpieczeństwa z przyłączami kołnierzowymi i spawanymi w zakresie średnic DN15-DN400 i ciśnień do 25MPa)
 • próby ciśnieniowe i nastawy poświadczamy wydrukiem komputerowym.

Remonty armatury wykonujemy w oparciu o przepisy normy PN-92/M-74001 (Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania) oraz norm rafineryjnych: API 520, API 527, API 576, API 574 i API 598.

Dla zregenerowanych zaworów bezpieczeństwa wystawiamy metryki poświadczane przez UDT.

 

Laboratorium Badań Nieniszczących

Laboratorium Badań Nieniszczących jest komórką organizacyjną działającą w strukturach firmy Naftoremont-Naftobudowa sp. z o. o. od początków jej powstania.

Specjalizujemy się w wykonywaniu pomiarów grubości ścianek (UTT) obiektów z wykorzystaniem technik alpinistycznych (znaczne obniżenie kosztów i czasu w stosunku do użycia rusztowań).

Prowadząc działalność, Laboratorium Badań Nieniszczących kieruje się zasadą, którą jest wykonywanie usług laboratoryjnych na wysokim poziomie z zachowaniem wiarygodności i rzetelności prowadzonych badań.

Uwzględniamy indywidualne oczekiwania Klienta w szczególności dla prac wymagających zastosowania specjalnych technik dostępu linowego.

 

Specjalizujemy się w pracach w następującym zakresie:

 • Nanoszenie siatek pomiarowych na obiekty badane zgodnie z otrzymaną dokumentacją pomiarowo-techniczną.
 • Demontaż i montaż rozet rewizyjnych do wykonania pomiarów na aparatach przemysłowych.
 • Pomiary grubości ścianek z wykorzystaniem przemysłowego dostępu linowego (zgodnie z posiadanymi certyfikatami ASSECURO) na obiektach przemysłowych takich jak: rurociągi, aparaty, zbiorniki, kolumny, wymienniki ciepła, reaktory, piece przemysłowe, itp.
 • Kontroli, przeglądów i czyszczenia instalacji ppoż.
 • Inspekcja i filmowanie wewnętrznej wymurówki kominów przemysłowych.

Nasi pracownicy posiadają kwalifikacje do: wykonywania badań nieniszczących w różnych metodach, pracy z wykorzystaniem technik alpinistycznych, obróbki cieplnej połączeń spawanych, ponadto posiadamy personel z uprawnieniami w zakresie ochrony radiologicznej.

Wykonujemy badania:

 • wizualne,
 • penetracyjne,
 • magnetyczno-proszkowe,
 • radiograficzne,
 • ultradźwiękowe UT, UT-PA, UT-TOFD, UTT,
 • twardości,
 • szczelności,
 • zawartości ferrytu,
 • Staloskopowe - PMI
 • obróbkę cieplną połączeń spawanych - PWHT

Na wykonywane badania NDT posiadamy uznanie Urzędu Dozoru Technicznego.

Posiadane certyfikaty i zaświadczenia:

 • certyfikaty VT2, VT3, PT2, PT3, MT2, MT3, RT2, RT3, UT2, UT3, UT-PA, UT-TOFD, UTT1,
 • ISO 9001 – zarządzanie jakością
 • ISO 14001 – zarządzanie ochroną środowiska
 • ISO 45001 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • EN ISO 3834-2
 • EN 1090-1
 • PED 2014/68/UE
 • AD 2000 Merkblatt HP0
 • WHG
 • ASME stamp U
 • certyfikat UDT do modernizacji i naprawy zbiorników, kotłów oraz rurociągów
 • certyfikat UDT do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 • certyfikat UDT do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych na materiały ciekłe zapalne
 • certyfikat UDT do wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych na materiały trujące lub żrące
 • certyfikaty badań nieniszczących od firm: TUV Rheinland, Instytut Spawalnictwa, UDT-CERT, Solver
 • praca z wykorzystaniem technik alpinistycznych z Assecuro,
 • użytkowanie wciągarek elektrycznych ActSafe ACX,
 • certyfikaty z kontroli sprzętu ochrony indywidualnej,
 • szkolenie PWHT,
 • uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1) nadane przez Państwową Agencję Atomistyki,
 • certyfikat auditor wewnętrznego laboratorium PCA,
 • certyfikat europejski inżynier spawalnik,
 • certyfikaty SCC/VCA,
 • certyfikaty montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie,
 • certyfikaty przewożenie towarów niebezpiecznych (ADR-7),
 • certyfikaty pierwsza pomoc.

Co daje nam łącznie 172 różne certyfikaty i zaświadczenia wykorzystywane na co dzień w naszej pracy.

 

Prace w dostępie linowym:

Dysponujemy zespołem wysokiej klasy specjalistów dostępu linowego z certyfikatami szkoleniowymi ASSECURO, którzy jednocześnie posiadają certyfikaty badań nieniszczących - głównie UTT, VT i PT.

Wykonujemy prace zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami wewnętrznymi oraz zgodnie z wytycznymi Klienta.

Wykonywaliśmy badania dla takich Klientów jak: ORLEN S.A., Grupa ANWIL

Posiadamy i pracujemy wg standardów Zintegrowanego Systemu Zarządzania:

 

Podstawą zaufania jakimi obdarzają Spółkę najwięksi krajowi i zagraniczni Klienci jak np. Orlen S.A., Orlen Unipetrol RPA s.r.o., TotalEnergies, bp, Gunvor Energy, Shell, NYNAS AB, NESTE Corporation, BASF, BorsodChem i inni jest kadra, która jest od wielu lat związana z GK Polimex Mostostal. Doświadczenia nabierała na wielu placach budowy w kraju, w Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie.

Realizacja dostaw i usług w przemyśle petrochemiczno-rafineryjnym, chemicznym i gazowym jest przedsięwzięciem charakteryzującym się koniecznością zachowania niezwykle restrykcyjnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i organizacji pracy, dochowania standardów jakości i przestrzegania norm ustalonych w zakładach w których realizowane są poszczególne zadania – wszystkie te wymagania są spełniane przez załogę Naftoremont-Naftobudowa - czego dowodem są posiadane certyfikaty dopuszczeń technicznych, certyfikaty jakości i referencje uzyskane od Klientów.

 

Obrazki galerii: