Budownictwo

budownictwo przemysłowe
Budownictwo
Kompetencje Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w segmencie budownictwa przemysłowego i ogólnego

Budownictwo przemysłowe i ogólne Polimex Mostostal to bardzo mocny atut w ofercie Grupy Kapitałowej, m.in. dzięki licznym zrealizowanym z powodzeniem ogromnym inwestycjom przemysłowym np. budowie Bloku Energetycznego na parametry nadkrytyczne w Kozienicach, budowie dwóch podobnych bloków energetycznych w Opolu, budowie bloku gazowo-parowego na warszawskim Żeraniu, budowie bloku energetycznego w Puławach, centrum przesiadkowego w Siedlcach, budowie farm wiatrowych w Janikowie, realizacji licznych obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Te ogromne inwestycje obejmujące całe spectrum usług i dostaw począwszy od projektowania poprzez dostawy materiałów i urządzeń, roboty budowlano, montażowe urządzeń i linii technologicznych, dostawy i montaż konstrukcji stalowych aż do przeprowadzenia wszystkich prób i testów oraz przekazania obiektów Inwestorowi potwierdzają kompetencje Polimex Mostostal w zakresie realizowania strategicznych inwestycji przemysłowych dla Polski.

Oferta Spółek z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w segmencie budownictwa przemysłowego i ogólnego jest zróżnicowana i obejmuje m. in. realizację projektów budowy zakładów produkcyjnych, hal magazynowych i obiektów ochrony środowiska, a w zakresie budownictwa ogólnego budynków administracyjnych i biurowych, centr handlowych i multipleksów, hal i stadionów sportowych.

Polimex Mostostal podejmuje się także załatwiania niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych prowadzonych inwestycji jeżeli tego wymaga Inwestor a wszystkie budowy realizowane są zgodnie z obowiązującą w Polimex Mostostal polityką jakości oraz wymaganiami w zakresie BHP.

 

Działalność Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w segmencie Budownictwo przemysłowe i ogólne realizuje spółka Polimex Budownictwo. wspierana przez Instal-Lublin S.A. w zakresie realizacji projektów instalacji grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sanitarnych, technologicznych, jak również zewnętrznych sieci wodnych, kanalizacji, sieci cieplnych i gazowych wraz z projektowaniem.