Władze Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.

Zarząd
KF
Krzysztof Figat
Prezes Zarządu Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.

Krzysztof Figat jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej o specjalności Elektroenergetyka oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie o specjalności Ekonomika i Organizacja Produkcji.

W okresie październik 2017 – maj 2018 był prezesem zarządu Spółki Enea Wytwarzanie. Odpowiedzialny był m.in. za dokończenie budowy Bloku 11 o mocy 1075 MW w Elektrowni Kozienice, rozpoczęcie Projektu „Budowa Bloku Gazowo-Parowego zasilanego gazem ze zgazowania węgla”. Wcześniej pracował w PGNiG TERMIKA jako wiceprezes ds. Ekonomiczno-Finansowych gdzie poza finansami nadzorował proces przygotowania budowy bloku gazowo-parowego w Ec Żerań o mocy elektrycznej 497 MW i maksymalnej mocy cieplnej 326 MW.

Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach, w którym przez 9 lat pełnił funkcję prezesa zarządu.

Paweł Rakowski
Paweł Rakowski
Wiceprezes Zarządu Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.

Paweł Rakowski jest magistrem inżynierem budownictwa Politechniki Warszawskiej, wydziału BiMR w Płocku. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale  Mechaniczno–Technologicznym Politechniki Śląskiej oraz Studia MBA na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Zanim Pan Paweł Rakowski dołączył do grona menadżerów naszej Grupy Kapitałowej pełnił kierownicze funkcje w dużych przedsiębiorstwach budownictwa przemysłowego m. in. dyrektora pionu paliwowego w DiM Construction sp. z o. o., dyrektora Pionu Budownictwa Przemysłowego i Paliwowego IDS-BUD SA. i członka zarządu Mostostal Płock S.A.

Paweł Rejmer
Paweł Rejmer
Wiceprezes Zarządu Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.

Pan Paweł Rejmer jest magistrem inżynierem budownictwa Politechniki Warszawskiej, kierunku budownictwo lądowe, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie.

Zanim dołączył do grona menadżerów Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal przez kilka lat związany był z IDS BUD S.A., gdzie pełnił funkcje członka Zarządu Spółki, dyrektora operacyjnego i dyrektora oddziału spółki w Białorusi. W swojej karierze zawodowej Pan Paweł Rejmer pełnił też kierownicze funkcje dla projektów obszaru budownictwa przemysłowego i energetycznego Mostostal Warszawa S.A. 

Pan Rejmer posiada liczne uprawnienia i certyfikaty m. in. uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management oraz Certyfikat Audytora wewnętrznego zarządzania jakością, środowiskiem i bhp.