Władze Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o.

Zarząd
Paweł Rejmer
Paweł Rejmer
Wiceprezes Zarządu Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o.

Pan Paweł Rejmer jest magistrem inżynierem budownictwa Politechniki Warszawskiej, kierunku budownictwo lądowe, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie.

Zanim dołączył do grona menadżerów Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal przez kilka lat związany był z IDS BUD S.A., gdzie pełnił funkcje członka Zarządu Spółki, dyrektora operacyjnego i dyrektora oddziału spółki w Białorusi. W swojej karierze zawodowej Pan Paweł Rejmer pełnił też kierownicze funkcje dla projektów obszaru budownictwa przemysłowego i energetycznego Mostostal Warszawa S.A. 

Pan Rejmer posiada liczne uprawnienia i certyfikaty m. in. uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management oraz Certyfikat Audytora wewnętrznego zarządzania jakością, środowiskiem i bhp.

Paweł Rakowski
Paweł Rakowski
Wiceprezes Zarządu Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o.

Paweł Rakowski jest magistrem inżynierem budownictwa Politechniki Warszawskiej, wydziału BiMR w Płocku. Ukończył również studia podyplomowe na Wydziale  Mechaniczno–Technologicznym Politechniki Śląskiej oraz Studia MBA na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Zanim Pan Paweł Rakowski dołączył do grona menadżerów naszej Grupy Kapitałowej pełnił kierownicze funkcje w dużych przedsiębiorstwach budownictwa przemysłowego m. in. dyrektora pionu paliwowego w DiM Construction sp. z o. o., dyrektora Pionu Budownictwa Przemysłowego i Paliwowego IDS-BUD SA. i członka zarządu Mostostal Płock S.A.