2021

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex Mostostal S.A. - 8 czerwca 2021 R.

Zapraszamy - 8 czerwca 2021 r. godzina 10:00wersja online

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex Mostostal S.A. - 26 lutego 2021 R.

Zapraszamy - 26 lutego 2021 r. godzina 10:00 - wersja online - kliknij