Oferta

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal jest jednym z liderów w zakresie specjalistycznych usług, portfela zamówień, zdobytego doświadczenia, profesjonalizmu wykonywanych zleceń i posiadanych referencji na polskim rynku budownictwa.

Polimex Mostostal S.A. to największa spółka inżynieryjno-budowlana z polskim kapitałem w kraju. Generalny wykonawca w zakresie realizacji strategicznych projektów dla polskiej gospodarki z wykorzystaniem najnowszych technologii, zachowaniem najwyższych standardów jakości i poszanowaniem środowiska naturalnego.

Grupa Kapitałowa realizuje wysokiej jakości inwestycje w Polsce i za granicą dla branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Jest producentem i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem i malowaniem konstrukcji stalowych.

Spółki z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal posiadają bardzo wyspecjalizowane i szerokie kompetencje w zakresie inwestycyjnym, modernizacyjnym i remontowym dla przemysłu petrochemiczno-rafineryjnego, chemicznego oraz przemysłu i magazynowania ropy oraz gazu.

Zakres doświadczenia i oferowanych usług Polimex Mostostal obejmuje m.in. projektowanie, zakup i dostawę materiałów, prefabrykację, montaż urządzeń i instalacji, rozruch i włączenie do eksploatacji, serwis i utrzymanie ruchu, remonty/ modernizacje i rozbudowę instalacji przemysłowych.

Głównym obszarem działalności Polimex Mostostal są projekty inwestycyjne realizowane w formule Generalnego Wykonawcy lub w formule EPC – „pod klucz” w obszarze budowy obiektów energetycznych, zbiorników magazynowych, instalacji przemysłowych, terminali, portów przeładunkowych i rurociągów paliwowych.

Oferta obejmuje usługi począwszy od projektowania, kompletacji dostaw, robót budowlano-montażowych, uruchomienia, przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób i testów a następnie serwisowanie przekazanych obiektów w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Bardzo istotnym elementem działalności Polimex Mostostal zarówno w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym jak i energetycznym są usługi remontowe wymagające ogromnego zaangażowania potencjału ludzkiego, realizowane w krótkich nieprzekraczalnych terminach.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal produkuje piece i podgrzewacze procesowe oferując jednocześnie montaż i uruchomienie w miejscu ich przeznaczenia.

Realizacja dostaw i usług w przemyśle energetycznym, petrochemiczno-rafineryjnym, chemicznym i gazowym jest przedsięwzięciem charakteryzującym się koniecznością zachowania niezwykle restrykcyjnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i organizacji pracy, dochowania standardów jakości i przestrzegania norm ustalonych w zakładach, w których realizowane są poszczególne zadania – wszystkie te wymagania są spełniane przez załogę Polimex Mostostal czego dowodem są posiadane certyfikaty dopuszczeń technicznych, certyfikaty jakości i liczne referencje uzyskane od Klientów.

W dobie intensywnej industrializacji niezwykle ważne jest dbanie o ochronę środowiska i w tym zakresie oferta Polimex Mostostal obejmuje kompleksowe usługi w zakresie ochrony powietrza i wody m.in. instalacje odsiarczania spalin, odpylania, stacje uzdatniania wody oraz zakłady utylizacji odpadów.

Oferta serwisu przemysłowego to podjęcie się odpowiedzialności za właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń technicznych w zakładach przemysłowych Klientów. Szeroko rozumiana oferta serwisu obejmuje nie tylko energetykę, ale również inne gałęzie przemysłu i ma na celu przejecie od Klienta odpowiedzialności za utrzymanie w ciągłym ruchu na określonych parametrach maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych.

Budownictwo przemysłowe i ogólne Polimex Mostostal to bardzo mocny atut w ofercie Grupy Kapitałowej, m.in. dzięki licznym zrealizowanym z powodzeniem ogromnym inwestycjom przemysłowym np. budowie Bloku Energetycznego na parametry nadkrytyczne w Kozienicach, a także obecnie realizowanej budowie dwóch podobnych bloków energetycznych w Opolu.

Oferta Spółek z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w segmencie budownictwa przemysłowego i ogólnego jest zróżnicowana i obejmuje również realizację projektów budowy zakładów produkcyjnych, hal magazynowych i obiektów ochrony środowiska, a w zakresie budownictwa ogólnego budynków administracyjnych i biurowych, centr handlowych i multipleksów, hal i stadionów sportowych.

Polimex Mostostal podejmuje się także załatwiania niezbędnych pozwoleń formalno-prawnych prowadzonych inwestycji jeżeli tego wymaga Inwestor a wszystkie budowy realizowane są zgodnie z obowiązującą w Polimex Mostostal polityką jakości oraz wymaganiami w zakresie BHP.

Zdywersyfikowana oferta Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal obejmuje także bardzo ważną sferę działania, jaką jest produkcja, w tym m. in. konstrukcji stalowych, krat pomostowych, różnorodnych palet transportowych oraz usługi związane z wyrobami stalowymi jak. np. zabezpieczeniami antykorozyjnymi konstrukcji stalowych w tym metodą cynkowania ogniowego.

Polimex Mostostal posiada moce produkcyjne ponad 3000 ton konstrukcji stalowych miesięcznie, z których produkcja na eksport obejmuje około 50% całości produkcji, a Klienci znajdują się w ponad 40 krajach świata.

Wysoka jakość oferowanych i realizowanych usług przez Spółki Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal osiągana jest dzięki realizowanej polityce zapewnienia jakości wspartej posiadanymi certyfikatami krajowymi i zagranicznymi.