Nafta, chemia i gaz

nafta chemia i gaz
nafta, chemia i gaz
Kompetencje Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w Segmencie Nafta, chemia i gaz

Spółki z Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal posiadają bardzo wyspecjalizowane i szerokie kompetencje w zakresie inwestycyjnym, modernizacyjnym i remontowym dla przemysłu petrochemiczno-rafineryjnego, chemicznego oraz przemysłu i magazynowania ropy oraz gazu.

Celem jest świadczenie usług specjalistycznych na rzecz rozwoju przemysłu w Polsce i Europie poprzez zapewnienie wysokiego i stabilnego poziomu jakości wykonywanych prac.

Zakres doświadczenia i oferowanych usług Polimex Mostostal obejmuje m.in. projektowanie, zakup i dostawę materiałów, prefabrykację, montaż urządzeń i instalacji, rozruch i włączenie do eksploatacji, serwis i utrzymanie ruchu, remonty/ modernizacje i rozbudowę instalacji przemysłowych.

Głównym obszarem działalności Polimex Mostostal są projekty inwestycyjne realizowane w formule Generalnego Wykonawcy lub w formule EPC – „pod klucz” w obszarze budowy zbiorników magazynowych, instalacji przemysłowych, terminali i portów przeładunkowych, rurociągów paliwowych,

Bardzo istotnym elementem działalności Polimex Mostostal w przemyśle rafineryjno- petrochemicznym są usługi remontowe w czasie postojów instalacji tzw. turn-around wymagające ogromnego zaangażowania zasobów osobowych jak i potencjału ludzkiego w krótkim nieprzekraczalnym okresie czasu – Polimex-Mostostal S.A. udowodnił, że potrafi sprostać takim ogromnym i wymagającym przedsięwzięciom w kraju i zagranicą.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal produkuje piece i podgrzewacze procesowe proponując oferując jednocześnie montaż i uruchomienie w miejscu przeznaczenia.

Podstawą zaufania jakimi obdarzają Polimex Mostostal najwięksi krajowi i zagraniczni, Klienci tego przemysłu jak np. PKN Orlen, Grupa Lotos S.A., Total, NESTE, APS, TECHNIP i inni jest nasza kadra, która jest od wielu lat związana z Grupą doświadczenia nabierała na wielu placach budowy w kraju, w Europie Zachodniej i na Bliskim Wschodzie.

Realizacja dostaw i usług w przemyśle petrochemiczno-rafineryjnym, chemicznym i gazowym jest przedsięwzięciem charakteryzującym się koniecznością zachowania niezwykle restrykcyjnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i organizacji pracy, dochowania standardów jakości i przestrzegania norm ustalonych w zakładach w których realizowane są poszczególne zadania – wszystkie te wymagania są spełniane przez załogę Polimex Mostostal czego dowodem są posiadane certyfikaty dopuszczeń technicznych, certyfikaty jakości i referencje uzyskane od Klientów.

Działalność Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal w segmencie Nafta, Chemia i Gaz realizuje Spółka Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.

 

Rozbudowa Terminala Naftowego PERN w Gdańsku