2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex Mostostal S.A. - 14 czerwca2023 r.

Zapraszamy - 14 czerwca 2023 r. godzina 10:00

Link do transmisji wideo: http://ucstream.pl/polimexmostostal