2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polimex Mostostal S.A. - 7 czerwca 2022 r.

Zapraszamy - 7 czerwca 2022 r. godzina 10:00 – link do wersji online