Raporty

25
Listopada
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 32/2022
21
Listopada
2022

Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartały 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową

Kwartalny skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal za III kwartały 2022 roku zawierający jednostkową kwartalną informację finansową
03
Listopada
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta.

Raport bieżący nr 31/2022
24
Października
2022

Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 30/2022
21
Października
2022

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 29/2022
27
Września
2022

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 28/2022
27
Września
2022

Zawarcie istotnych umów przez Emitenta.

Raport bieżący nr 27/2022
26
Września
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 26/2022
29
Sierpnia
2022

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2022

02
Sierpnia
2022

Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.

Raport bieżący nr 25/2022
14
Lipca
2022

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 24/2022
27
Czerwca
2022

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 23/2022
21
Czerwca
2022

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 22/2022
15
Czerwca
2022

Odstąpienie od istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej od Emitenta.

Raport bieżący nr 21/2022
08
Czerwca
2022

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki

Raport bieżący nr 20/2022