Raporty

20
Maja
2024

Zawarcie istotnej umowy podwykonawczej przez Emitenta.

Raport bieżący nr 27/2024
20
Maja
2024

Odwołanie Prezesa Zarządu Spółki.

Raport bieżący nr 26/2024
17
Maja
2024

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Emitenta.

Raport bieżący nr 25/2024
08
Maja
2024

Uzupełnienie informacji dot. powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 24/2024
07
Maja
2024

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki.

Raport bieżący nr 23/2024
07
Maja
2024

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 22/2024
07
Maja
2024

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki.

Raport bieżący nr 21/2024
29
Kwietnia
2024

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ POLIMEX MOSTOSTAL ZA 2023 ROK

29
Kwietnia
2024

Wyniki Polimex Mostostal za 2023 rok

25
Kwietnia
2024

Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 20/2024
25
Kwietnia
2024

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 19/2024
22
Kwietnia
2024

Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki oraz ogłoszenie przerwy w obradach.

Raport bieżący nr 18/2024
17
Kwietnia
2024

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 17/2024
17
Kwietnia
2024

Uzupełnienie informacji dot. powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 16/2024
16
Kwietnia
2024

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Raport bieżący nr 15/2024