Raporty bieżące

15
Lutego
2024

Zawarcie aneksu do umowy o współpracy w zakresie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.

Raport bieżący nr 6/2024
09
Lutego
2024

Zawarcie aneksu do Umowy generalnej o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych.

Raport bieżący nr 5/2024
18
Stycznia
2024

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta.

Raport bieżący nr 4/2024
15
Stycznia
2024

Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

Raport bieżący nr 3/2024
11
Stycznia
2024

Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii S i zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Raport bieżący nr 2/2024
09
Stycznia
2024

Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 1/2024
21
Grudnia
2023

Zawarcie istotnej umowy przez konsorcjum Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta.

Raport bieżący nr 48/2023
14
Grudnia
2023

Zamiana obligacji zamiennych na akcje Spółki.

Raport bieżący nr 47/2023
08
Grudnia
2023

Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej.

Raport bieżący nr 46/2023
05
Grudnia
2023

Zawarcie istotnych umów pomiędzy spółkami zależnymi Emitenta.

Raport bieżący nr 45/2023
02
Listopada
2023

Złożenie pozwu o ukształtowanie stosunku prawnego.

Raport bieżący nr 44/2023
02
Listopada
2023

Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej – informacja dotycząca zabezpieczenia powództwa Emitenta oraz podmiotu zależnego Emitenta.

Raport bieżący nr 43/2023
28
Października
2023

Wznowienie realizacji kontraktu.

Raport bieżący nr 42/2023
25
Października
2023

Wystawienie aneksów do gwarancji bankowych.

Raport bieżący nr 41/2023
11
Października
2023

Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancyjnej.

Raport bieżący nr 40/2023