Kalendarium projektu Opole

Budowa Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole należącej do Grupy PGE to największa inwestycja energetyczna po zmianie ustrojowej w Polsce.

Historia
17.09.2009

Ogłoszenie przetargu na budowę bloków energetycznych 5 i 6 w Elektrowni Opole

15.02.2012

Podpisanie umowy na budowę bloków energetycznych 5 i 6 w Elektrowni Opole

31.01.2014

Wydanie polecenia rozpoczęcia prac - NTP

03.11.2014

Wmurowanie Kamienia węgielnego

12.10.2015

Betonowanie płyty fundamentu  maszynowni

01.06.2016

Dostawa generatora (wirniki)

04.10.2016

Dostawa pierwszego transformatora blokowego  bloku 5

10.12.2016

Dostawa czwartego transfomatora blokowego bloku 5

11.04.2017

Dostawa generatora (wirniki)

14.09.2017

Nadanie imienia turbinie bloku nr 5

28.04.2017

Zakończenie chłodni kominowej nr 5

20.12.2017

Zakończenie chłodni kominowej nr 6

15.01.2019

dokładnie o godzinie 14:09 energia z nowego bloku numer 5 w elektrowni PGE w Opolu popłynęła do sieci.